Validering

Nivå A
Information som innehåller utvärdering och verifieringar genom mätningar, har tydligt objektivt syfte och beskrivning av vad som har studerats, samt diskuterar informationens generaliserbarhet till andra bygg- eller renoveringsprojekt. ​
Nivå B
Information som innehåller tydligt objektivt syfte och beskrivning av vad som har studerats och har beräkningar eller teori för att stödja resultatet.
Nivå C
Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning
Även om vi gör vårt bästa för att kvalitetssäkra materialet på denna hemsida kan det ibland finnas fel i det publicerade materialet. Varken Informationscentrum för hållbart byggande eller Svensk Byggtjänst kan alltså garantera att det material som finns på hemsidan är felfritt eller att du som använder någon av våra vägledningar om hållbart byggande eller renovering kan uppnå liknande resultat i ditt projekt. Du som använder någon av våra vägledningar är fortsättningsvis ansvarig för dina egna beslut. Materialet måste alltså användas med gott omdöme och ersätter inte din egen analys och kontroll av uppgifterna. Varken Informationscentrum för hållbart byggande eller Svensk Byggtjänst tar således något ansvar för de konsekvenser ett eventuellt fel eller missbedömning kan innebära för dig som använder vårt material.
Kriterier A B C
Objektivt syfte
Beskrivning av problem och utförande
 
Beräkningar eller simuleringar
 
Utvärdering med mätningar
   
Sakligt grundade slutsatser
   
Generaliserbarhet diskuteras