Filter

Sortera efter

446 träffar

Förbättrad samordning av installationstekniska system

Samordnade installationstekniska system i fastigheter borgar för energieffektiva lokaler med gott inomhusklimat. Optimering bör ske av delsystemen men också på en övergripande nivå vilket kräver ökad kompetens och kommunikation.
Illustration: Gerd Altmann, Pixabay

Vänliga personer störs mest i kontorslandskap

Här har olika typer av kontor jämförts samtidigt som skattningar på produktivitet och hälsa samlats in. Resultaten visar på att det är viktigt att anpassa arbetsplatsen till vad arbetet kräver utifrån faktorer som koncentration eller kreativitet.
Foto: Startup Stockphotos, Pixabay

Anställdas välbefinnande i öppna kontorslandskap

Sambandet mellan olika kontorstyper och anställdas välbefinnande har studerats. Resultatet från studien visar på ett negativt samband mellan antalet anställda som delade kontor och de anställdas jobbnöjdhet.
Bild: athree23, Pixabay

Förbättrad energistatistik för lokaler

Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport från 2005 redovisar arbetet med förbättrad energistatistik för lokaler.
Foto: Göran Berggren, Pixabay

Visualisering av energianvändning i lokaler

Visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler har tagits fram. Verktyget bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen och där majoriteten av användarna som testade ville fortsätta med verktyget på sin arbetsplats.
Bild: Katharina Merl, BOID

Energieffektivisering via termisk energilagring

Uppsatta mål för kraftigt minskad mängd köpt energi inom byggnadssektorn öppnar upp för alternativa tekniker när både befintliga och nya byggnader ska energieffektiviseras. Genom att lagra värme och/eller kyla kan tillgänglig energi flyttas i tid och bidra till energieffektivisering.
Foto: James Wheeler, Pixabay

Framtidens arbetsplatser- Att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser ger nyanserad kunskap om kontor och kontorsutveckling. Det är en praktiskt inriktad skrift som ger vägledning och stöd vid planering och utveckling av nya kontor, ombyggnation av befintliga lokaler samt kontorsflytt.
Foto: Frederic Omeyer, Pixabay

Krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning från år 2025

2025 införs ett krav på att alla byggnader som har en övervägande andel lokaler ska ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Kravet kommer gälla alla system för uppvärmning och luftkonditionering som överstiger 290 kW.
illustration: Mohamed Hassan, Pixabay

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende

Den här kunskapssammanställningen går igenom aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet och tydliggör sambandet mellan dagsljus och hälsa.
Foto: Muntzir Mehdi, Pixabay

Förbättra ljudmiljön på kontor

Samtal som pågår runt omkring dig på din arbetsplats gör lätt att man tappar koncentrationen. Utformningen av kontorsarbetsplatser är av stor betydelse med hänseende till hur buller i arbetsmiljön ska hanteras.
Foto: Stocksnap, Pixabay

Störande ljud på kontor kostar stora pengar

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap.
foto: Pixabay

Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv

Är det bättre att använda värmepump än fjärrvärme ur klimatsynpunkt? Svar kan fås genom att studera livscykeln för båda systemen och jämföra resultaten.
Bild av Werner Weisser, Pixabay

Funderingar på att upphandla energieffektiv tvättstuga? Här ges stöd!

Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger direkt effekt på driftskostnaderna då det medför lägre el- och fjärrvärmebehov. Här ges stöd till dig som vill upphandla energieffektiv utrustning till tvättstugor.
Det finns möjlighet att minska driftskostnaderna och miljöbelastningen genom att energieffektivisera tvättstugan. Foto: Igorovsyannykov, Pixabay.

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Här ges ökad kunskap om hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att minska avfallet i bygg- och rivningsbranschen. Ta del av tips på vad du kan börja med redan idag och hur upphandlingskrav kan formuleras.
Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Foto: FeeLoona, Pixabay

Sol- och bergvärme: en strålande kombination

Sol- och bergvärme är ett spännande alternativ för bostadsrättsföreningar som vill övergå till hundraprocentigt förnybara energikällor. Utvärdering av landets första system av detta slag visar dessutom på en lönsam investering.

Fördelarna med obligatorisk ventilationskontroll

Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kan man åstadkomma både ett bra inomhusklimat och låg energianvändning. Tydliga brister finns i arbetet med kontrollerna idag men nyttjar man dem på rätt sätt finns det mycket att vinna.

Förbättrad kommunikation kan ge smarta eltjänster en skjuts

Smarta elnät har stor potential att bidra till energieffektivisering. Men hur beter sig hyresgäster i en lägenhet utrustad med smart elnätsteknik där de själva kan styra elkonsumtionen? Det får du svar på i den här rapporten.

Energitjänst kan hjälpa fler bostadsrättsföreningar att spara energi

Potentialen för att spara energi bland bostadsrätter är stort men trots det blir många energieffektiviseringsprojekt inte av. I det här projektet utvecklades energitjänster anpassade efter föreningars behov och önskemål.

Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

Genom sänkta returtemperaturer kan resurser i befintliga fjärrvärmesystem utnyttjas på bättre sätt. Detta leder till en vinna-vinna-vinna-situation mellan fastighetsägare, fjärrvärmebolag och samhället i stort.
För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer både ett tekniskt och ekonomiskt problem. Foto: Willi Heidelbach, Pixabay

Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt

Här visas goda exempel på energieffektiviseringsåtgärder som olika flerbostadsföretag har genomfört. Dessa avser olika åtgärder för att inspirera fastighetsägare så att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs.
Det finns potential för fastighetsägare att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Foto: PIRO4D, Pixabay
Visar 20 av 446 resultat. Scrolla neråt för att se fler