Filter

Sortera efter

227 träffar

Klimatförbättrade byggnader – vem ska göra vad och när?

En vägledning till byggprocessens aktörer för att få klimatförbättrade byggnader.

Framtagning av en dialogmetodik – boendes åsikter om bostadsområdet

En dialogmetodik utvecklades och testades i ett bostadsområde från miljonprogrammet. Boende tillfrågas om åsikter om sina lägenheter och området inför en renovering- och omvandlingsprocess.

Lagar och regler vid renovering

Ordet renovering existerar inte i något av våra regelverk som berör hus, fastigheter och byggande. Begreppet renovering ingår i det som kallas ändring av en byggnad. Men vad gäller egentligen vid renovering?

Ett hållbart hem?

Vad är ett hållbart hem, finns det? Vi måste förändra hur vi bor, men också hur vi ser på hemmet, som en del av omställningen till ett mer socialt rättvist samhälle med en radikalt minskad miljöpåverkan.

Hur kan klimatdeklarationer för byggnader genomföras?

Att bedöma en byggnads klimatpåverkan är mer än att bara se till energianvändningen. Här är ett förslag på hur man kan utforma regler för att se till materialvalens betydelse under hela livscykeln.

Spara energi med ett tredje fönster

Att renovera fönster kan ge energibesparingar. Här visas att fönsterrenovering kan medföra såväl förbättrad driftsekonomi som minskad miljöpåverkan och bättre inomhuskomfort.
Foto: Kajsa Andersson

Minskar fuktproblemen med fasadbyte?

Stora fuktskadeproblem har upptäckts i hus med enstegstätade putsfasader. I detta projekt utvärderas åtgärder som utförts.

Dubbla tätskikt i våtrum, är det ett problem?

Det finns risk för skador om fukt fastnar mellan två täta skikt, vilket lätt händer i kaklade badrum som ligger mot ytterväggar. Här presenteras råd för att undvika problemen.

Delreparation av tätskiktsfolie i våtrum

Laboratorieprovningar visar att delreparation av tätskiktsfolie eller plastmatta under keramiska ytskikt är möjlig. Innan det utförs i stor skala måste metoden utvärderas i fältförsök och systemen provas och godkännas.

Så främjas hållbara material i framtiden

I uppdrag från regeringen har boverket rett ut hur miljövänligare material görs mer attraktiva, i syfte att nå Sveriges miljömål för år 2045. Resultatet blev ett förslag på nya samt skärpta styrmedel.

Förslag till lag om loggbok för byggprodukter

Byggmaterial som kan ge negativa hälso- eller miljöeffekter bör kunna spåras under hela byggnadens livslängd. Boverket föreslår en helt ny lag och förordning om dokumentationssystem.

Undantag på krav för bygglov för altaner och solenergianläggningar

För att underlätta för fastighetsägare att sätta upp solenergianläggningar (solcellspaneler och solfångare) och altaner har Boverket utrett möjligheterna till ytterligare undantag från bygglovskraven.

Boverkets förslag på lovbefriade åtgärder

Boverket har utrett möjligheterna till att införa undantag från bygglov för förändringar av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial samt öka storleken på lovbefriade komplementbyggnader.

Smarta fastigheter – framtidens bostäder och arbetsplatser

Konkurrenskraft idag innebär att förverkliga morgondagens lösningar redan nu. Här studeras faktorer som bidragit till utvecklingen av smarta fastigheter och råd ges till fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare.
Foto: Pixabay

Energirenovering eller riva och bygga nytt? - ett livscykelkostnadsperspektiv

Här utvärderas valet mellan energirenovering kontra att riva och bygga nytt utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv. Studien visar att kostnaden för att energirenovera är lägre än att riva och bygga en ny byggnad.

Byggtrender - Så förebygger vi riskerna

Nya byggtrender kan innebära nya risker för skador. I denna rapport diskuteras risker och rekommendationer för 15 aktuella fall.
Foto: Analogicus, Pixabay

Lönsamheten av individuell mätning och debitering av värme och vatten

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten kan leda till minskad förbrukning – men är det lönsamt?
Foto: Alicja, Pixabay

Är våra trähus fuktiga?

Fukt diskuteras ofta som ett problem men hur ser det faktiskt ut i våra trähus?
Foto: Nina Evensen, Pixabay

Godkända tätskiktssystem läcker!

Funktionsprovning av tätskiktssystem under 2019 visar att resultaten är sämre än tidigare. Läckage är vanligast vid rörgenomföringar, där rörmanschetterna i flera fall gått sönder under provningen.
Foto: Mostphotos

Traditionella fönstermontage – en riskkonstruktion

Erfarenheter från provning visar att fönster monterade med traditionella metoder i flera fall är orsak till fuktskador i fasader. Här redovisas metoder för att förbättra montage och öka fuktsäkerheten.
Foto: Free Photos, Pixabay
Visar 20 av 227 resultat. Scrolla neråt för att se fler