Filter

Sortera efter

213 träffar

Byggtrender - Så förebygger vi riskerna

Nya byggtrender kan innebära nya risker för skador. I denna rapport diskuteras risker och rekommendationer för 15 aktuella fall.
Foto: Analogicus, Pixabay

Lönsamheten av individuell mätning och debitering av värme och vatten

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten kan leda till minskad förbrukning – men är det lönsamt?
Foto: Alicja, Pixabay

Är våra trähus fuktiga?

Fukt diskuteras ofta som ett problem men hur ser det faktiskt ut i våra trähus?
Foto: Nina Evensen, Pixabay

Godkända tätskiktssystem läcker!

Funktionsprovning av tätskiktssystem under 2019 visar att resultaten är sämre än tidigare. Läckage är vanligast vid rörgenomföringar, där rörmanschetterna i flera fall gått sönder under provningen.
Foto: Mostphotos

Traditionella fönstermontage – en riskkonstruktion

Erfarenheter från provning visar att fönster monterade med traditionella metoder i flera fall är orsak till fuktskador i fasader. Här redovisas metoder för att förbättra montage och öka fuktsäkerheten.
Foto: Free Photos, Pixabay

Kan klimatskal med yttre lufttäthet göras fuktsäkra?

Yttre lufttäthet i klimatskal används inte i Sverige i större utsträckning, men energieffektiviteten i byggnader kan ökas genom detta. Dock finns en del att ta hänsyn till för att bygga fuktsäkert.
Foto: Ulrike Leone, Pixabay

Kvalitet på byggnadsmaterial i cirkulära flöden

RISE har samlat information från workshops, seminarier och studier om forskningsbehov och status angående kvaliteten på byggnadsmaterial i cirkulära flöden.
Foto: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay

Livscykelstudie av kombinerad betong- och träkonstruktion

Att jämföra olika material och konstruktionssätt med avseende på miljöaspekter är inte alldeles enkelt. RISE har utfört livscykelstudier på en kontorsbyggnad med kombinerad betong- och träkonstruktion.
Foto: Analogicus, Pixabay

Bakterier och mögel bakom kakel

Vissa badrum börjar med tiden lukta unket trots att det inte är något egentligt fel på dem. Det kan bero på att mögelsvampar och bakterier växer i sättbruket under kakelplattorna.
Foto: Mostphotos

Fuktsäkerhet i byggnader med trästomme

Det råder viss oklarhet i branschen om det är nödvändigt att använda väderskydd vid resning av byggnader med trästomme. Denna artikel diskuterar fuktsäkerhet och risk för påväxt vid byggande i trä.
Foto: Kristina Mjörnell

Erfarenheter av putsade enstegstätade träregelväggar

Denna rapport är en uppföljning av tidigare publicering som varnade för risker med fuktskador i putsade enstegstätade träregelväggar. Här sammanfattas erfarenheter från skadeutredningar och inventeringar till och med år 2015.
Foto: b0red, Pixabay

Tätskikt bakom kakel i ytterväggar

När tätskikt appliceras på en yttervägg finns saker att tänka på för att undvika fuktskador. Det finns risk att fukt ansamlas och låses in mellan två täta skikt om felaktiga materialval görs.
Foto: PublicDomainPictures, Pixabay

Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum

Många faktorer påverkar hur fuktsäkert ett nybyggt eller nyrenoverat våtrum blir. Det finns många typer av konstruktioner att välja och den som projekterar eller monterar måste behärska dessa för ett bra resultat.
Bild: Cocoparisienne, Pixabay

Metodik - Uppföljning av VVS-tekniska system och energianvändning

Test och vidareutveckling av den så kallade Pia-metoden (KTH) har genomförts. Metoden stödjer uppföljning av medieförbrukning och funktioner hos VVS-installationerna genom intensiv trendloggning och interaktiv analys.

Kunskapssyntes - hållbar byggnadsdrift i kontorsbyggnader

Här ges kunskapsöversikt kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader i Sverige. Dessutom identifieras befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov.

Framtida lågenergibyggnader

Att energieffektivisera flerbostadshus kan vara förknippat med flera olika hinder. Hur dessa kan övervinnas har undersökts i ett europeiskt projekt.

Förutsättningar för renovering av flerfamiljshus uppförda innan 1945

Tidigare renoveringar kartläggs och renoveringsbehovet beskrivs för flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1945. Underlag för riktlinjer för nya åtgärder redovisas.

Drivkrafter bakom inträngning av regn i skadade fasader

Arbetet redogör för regntätheten hos fasader med fasaddetaljer och vilka inläckageflöden som kan förväntas. Resultaten visar på inläckage i mer än 90 % av alla studerade fasader och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster.

Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Distribuerat styrsystem används för att se effekter på returtemperaturer från fjärrvärmecentraler under laststyrning. Samarbete mellan ”intelligenta” fjärrvärmecentraler kan ge positiva effekter utan att komforten försämras.

Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

I rapporten undersöks hur latent värmelagring kan stabilisera dygnsvariationer i inomhustemperatur. Det beskrivs att PCM i byggnadsmaterial har potential som temperaturstabilisator och ger möjlighet att sänka elbehovet för kylning.
Visar 20 av 213 resultat. Scrolla neråt för att se fler