Filter

Sortera efter

23 träffar

Guide Laddplats för flerbostadshus, brf:er och kontorsfastigheter

Denna guide är för dig som fastighetsägare av flerbostadshus eller kontor, och för Brf:er som står inför beslutet att installera laddinfrastruktur i anslutning till fastigheten. Vi går igenom vad du ska tänka på för att lyckas med affären och få en mer hållbar verksamhet.
Illustration: Martin Ek

Totalmetodiken kapade energianvändningen med en femtedel

Med totalmetodiken kan du som fastighetsägare fånga in flera olika energibesparingar med hjälp av ett smart åtgärdspaket. Vi har besökt ett av Skandia Fastigheters hus i centrala Stockholm, där ett målmedvetet arbete och många sammanlagda åtgärder har lett till en rejäl energieffektivisering.
Modern kontorsbyggnad i glas och stål i Stockholms city. Totalmetodiken blev nyckeln till en lyckad energieffektivisering i Skandia Fastigheters hus på Norrmalm i Stockholm, där energianvändningen minskades med en femtedel. Foto: Skandia Fastigheter

Fyra tips på hur du kan maxa din värmepumpssatsning

Värmepump = klimatsmart och ekonomiskt? Att ersätta fjärrvärme och fjärrkyla med en värmepumpsanläggning kan vara en god idé, men det finns flera saker att se upp med. Här får du fyra tips på hur din värmepumpsinstallation kan göra gott för både plånbok och miljö.
Värmepump med vred i blått. COP, rörlängd, köldmedium och energimix är fyra saker att hålla koll på för att maxa din värmepumpsanläggning. Foto: Pixabay

Förbättrad samordning av installationstekniska system

Samordnade installationstekniska system i fastigheter borgar för energieffektiva lokaler med gott inomhusklimat. Optimering bör ske av delsystemen men också på en övergripande nivå vilket kräver ökad kompetens och kommunikation.
Illustration: Gerd Altmann, Pixabay

Visualisering av energianvändning i lokaler

Visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler har tagits fram. Verktyget bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen och där majoriteten av användarna som testade ville fortsätta med verktyget på sin arbetsplats.
Bild: Katharina Merl, BOID

Krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning från år 2025

2025 införs ett krav på att alla byggnader som har en övervägande andel lokaler ska ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Kravet kommer gälla alla system för uppvärmning och luftkonditionering som överstiger 290 kW.
illustration: Mohamed Hassan, Pixabay

Guide Hållbar Takrenovering

Ett tak är husets mössa och måste hålla för väder och vind. Därför är det viktigt att ta hand om det på bästa sätt. Den här guiden ger dig tips och råd om hur du underhåller taket, upptäcker skador och renoverar det på ett hållbart sätt.

Castellum kapar energinotan med storsatsning på solceller

Castellum storsatsar på solceller för att möta både hållbarhets- och lönsamhetsmålen. Följ med till kontorsfastigheten Stora Frösunda Stockholm, där den noga planerade takanläggningen kan leverera upp emot 45 000 kilowattimmar per månad.
Modern kontorsbyggnad fotograferad i vinkel så att den trekantiga formen är väl synlig. Castellums satsning "100 på sol" innebär att nära hundra solcellsanläggningar ska installeras på deras fastigheter fram till 2025, här på ett kontor i Stora Frösunda, norr om Stockholm. Foto: Castellum.

Minimal energianvändning i eget kontor

Nordomatic AB arbetar med fastighetsautomation och på sitt huvudkontor i Borås har de under en lång tid sett över en rad samverkande faktorer för att minska fastighetens energianvändning. I dag använder byggnaden minimalt med energi, cirka 19 kWh/kvm och år.
Modern kontorsbyggnad i fyra våningar. Nordomatics triangelformade byggnad i Borås använder minimala 19 kWh/kvm och år. Foto: Nordomatic

Kuggens osannolika energiresa med nytt styrsystem

I den redan energisnåla byggnaden Kuggen installerades ett överordnat styrsystem som bidrog till att halvera värmenotan. Förvånande osannolikt, enligt Chalmersfastigheters energistrateg Bengt Bergsten, som anser att systemet bör läggas till när andra energiåtgärder är gjorda – "som grädde på moset".
Rund, modern kontorsbyggnad med triangelformade färgfält i rött, grönt och fönsterglas. Sedd från ovan har Chalmersfastigheters kontorsbyggnad Kuggen formen av ett kugghjul. Solavskärmningen, på övre plan, går på skenor och följer solens gång. Foto: Chalmersfastigheter

Pumpstopp sätter stopp för energislöseri

Futurum Fastigheter i Örebro har minskat sin pumpdrift med upp till 50 procent i sitt värmesystem, tack vare dynamiskt pumpstopp. Digitalt styrsystem och koll på inomhustemperatur är receptet på hur de har lyckats.
Radiatorvred med gul bakgrund. Med dynamiskt pumpstopp i värmesystemet kan energianvändningen minska med upp till 50 procent. Foto: Pixabay

Spara energi - förebygg mot värmen i dina lokaler

Solen börjar nu stråla in och värmen från datorer, apparater och människor kan göra att dina uthyrda kontor behöver kylas ner. Det kan slösa både energi och pengar så se till att i första hand förebygga och minska behovet av luftkonditionering.
Man på kontor vid fönster där solen strålar in. Vårsolen värmer så se till att skärma av så att behovet av kyla minskar i dina kontorslokaler. Foto: Pixabay

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Potentialen för energieffektivisering i befintliga fastigheter är stor. Trots detta är det många åtgärder som inte genomförs. Det här projektet har undersökt vad som styr fastighetsägares beslut och hur man kan påverka deras prioriteringar.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Byt filter och maxa din ventilation

Pengarna kan lätt blåsa bort om man inte har koll på energianvändningen i sitt ventilationssystem. Det finns, till synes, enkla men lätt glömda åtgärder att ha som rutin. Här får du tips på vad du kan göra.
Ventilationsrör i tak. Ha som rutin att regelbundet byta filter i dina ventilationssystem så minskar energiåtgången. Foto Mostphotos

Spara pengar på smartare uppvärmning

Att på ett smidigt sätt sänka elkostnaderna kan kännas som ett ouppnåeligt mål för den som äger eller förvaltar en fastighet. Men med ett flexibelt energisystem är det möjligt och lösningen är relativt enkel: håll bara koll på tiden och taxan.
Flerbostadshus fotograferat med värmekamera, fasad lyser rött, taket är gult och fönster är gröna. Det går att använda den så kallade ”termiska trögheten” i byggnaders konstruktion för att under en kort tid lagra värme. Foto Mostphotos

Dags för solceller - så här gör du!

Intresset för solceller ökar och som fastighetsägare eller bostadsrättsförening med stor yta till förfogande är det ett bra sätt att minska kostnaderna och satsa på förnybar energikälla. Och tänk smart, står ni inför en takrenovering, passa då på att sätta upp solceller.
Tak tegel solceller byggnadsarbetare. Passa på att installera solcellsanläggning när ni ändå ska renovera taket. Foto Mostphotos

Gör verklighet av din energikartläggning

Energikartläggningen klar – check! Men sen då? Här får du som fastighetsägare tips för att gå från föreslagna åtgärder till verklig plan, för att energieffektivisera din byggnad.
Miniräknare, kalkyleringspapper och termostat liggande på skrivbord. Efter att företaget har gjort sin energikartläggning är det dags för åtgärdsplanen, följ stegen i artikeln och kom igång!

Klimatförbättra ditt bygge

Nu finns en guide för hur olika aktörer i samma projekt kan ta sitt ansvar för att få bygget mer klimatsmart. Rapporten, från IVL Miljöinstitutet, delar upp byggprocessen i olika skeden och ger respektive aktör tips och råd om hur de ska agera och ta beslut i rätt riktning, vid varje tillfälle.
Flervåningshus under uppbyggnad, med lyftkran. Genom guiden från IVL får varje aktör tips och råd för att minimera koldioxidutsläppen i byggprojektets olika skeden. Foto: Mostphoto

Klimatplattform ska få fastighetsägare att våga klimatskryta

Fastighetssektorn står för 1/3 av Sveriges energianvändning. Du som fastighetsägare kan också ta ditt ansvar för att minska branschens miljöpåverkan. I sin Klimatplattform hjälper organisationen Fastighetsägarna dig med tips, råd och goda exempel inom områdena energi, material och transport.
Händer som håller en liten jordglob. Foto: Mostphotos

Hitta en hållbar hantverkare

Ska du renovera tvättstugan? Är det dags att se över taket? Då ska du anlita en certifierad och behörig hantverkare. Ett väl utfört arbete är det bästa ur hållbarhetsperspektiv- och för dig som beställare. Vi har listan på vad du bör tänka på och var du hittar rätt yrkesperson.
Armar som sträcks upp med verktyg i händerna. Foto: Mostphoto
Visar 20 av 23 resultat. Scrolla neråt för att se fler