Filter

Sortera efter

49 träffar

Guide hållbar uppvärmning med värmepump

Bergvärmepump, luftvärmepump eller andra alternativ? Vad behöver jag tänka på innan jag slår till? Den här guiden är för dig som ska installera en värmepump i huset, för att du ska maxa energibesparingen och få en korrekt utförd installation.

Ekonomiska värmesystem för lågenergihus – Beräkning, jämförelse och utvärdering av olika systemlösningar

En teoretisk studie av olika systemlösningars investerings-, drifts- och livscykelkostnad samt energianvändning i förhållande till de Svenska byggreglerna. Mest kostnadseffektivt var ett passivhus med direktel och solvärmt tappvarmvatten.

Renovering av småhus - utmaning med stor potential

Hur ändras energianvändning och termisk komfort vid olika renoveringsstrategier för energieffektivisering? Det finns potential att sänka energianvändningen och samtidigt höja den termiska komforten.
Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Listigt att täta fönstren – gör så här

Visst är det härligt med friska fläktar, men kommer de från ett stängt fönster kan det bli för mycket av det goda. Genom att byta ut gamla trötta tätningslister kan du motverka kallras och drag och på köpet slippa putsa rutorna så ofta på insidan.

Otät fasad läcker energi

Drar det kallt inomhus? Då kan det vara läge att kolla om det finns otätheter i fasaden och åtgärda problemet. En väl genomförd tilläggsisolering har flera vinster – inomhusmiljön känns bättre, energikostnaden blir lägre och husets klimatavtryck minskar.

Hjälp för småhusägare som vill energieffektivisera bostaden

Åtgärdspaket vid renovering används främst i lokaler och flerbostadshus. Här visas vilken hjälp och möjligheter som finns tillgänglig för småhusägare vid renovering.

Spara energi med ett tredje fönster

Att renovera fönster kan ge energibesparingar. Här visas att fönsterrenovering kan medföra såväl förbättrad driftsekonomi som minskad miljöpåverkan och bättre inomhuskomfort.
Foto: Kajsa Andersson

Risker vid energieffektiv renovering

Renovering kräver kunskap om hur värme, luft och fukt samspelar i en byggnad. I dagsläget finns det inte någon komplett metodik för riskbedömning av åtgärder, men forskning pågår kontinuerligt.

Goda exempel på energieffektivisering av rekordårshus

Den förnybara energin räcker inte till för att tillgodose vårt energibehov. För att kunna halvera energianvändning i svenska bebyggelsen till 2050, måste renovering ske av många befintliga byggnader.

Auktorisation för trygg energibesparing

Bättre inomhusklimat, lägre elräkning och minskad klimatpåverkan är ett mål för många fastighetsägare. Vägen dit går genom energieffektivisering – och nu finns möjlighet att hitta auktoriserade leverantörer genom Energieffektiviseringsföretagen, EEF.

Värme i villan om elen försvinner

Vad gör jag om elen går? Den frågan är bra att fundera på – en villa kan snabbt blir utkyld eftersom de allra flesta småhus har uppvärmningssystem som på ett eller annat sätt är beroende av el för att fungera.

Kan klimatskal med yttre lufttäthet göras fuktsäkra?

Yttre lufttäthet i klimatskal används inte i Sverige i större utsträckning, men energieffektiviteten i byggnader kan ökas genom detta. Dock finns en del att ta hänsyn till för att bygga fuktsäkert.
Foto: Ulrike Leone, Pixabay

Sänk uppvärmningskostnaden med energiglas

Att sätta in energiglas i befintliga fönsterbågar har många fördelar. Förutom att huset bibehåller sitt ursprungliga utseende, så minskar både kallras och uppvärmningskostnader samtidigt som inomhusklimatet blir behagligare.

BeSmådagen 2019 - anmäl dig nu

Är du intresserad av energifrågor i småhus? Då ska du inte missa BeSmådagen den 5 november i Nässjö. Läs mer och anmäl dig här.
Solpaneler på villahustak. Foto:Mostphotos

Energi- och klimatrådgivningen – goda råd som inte är dyra

Under drygt 40 år har kommunernas Energi- och klimatrådgivning, EKR, hjälpt privatpersoner och företag att sänka sin energianvändning. Ett nytt forskningsprojekt visar att fler småhusägare skulle kunna dra nytta av den kostnadsfria rådgivningen – om de bara visste att den fanns.

Smart styrning kan spara energi i villan

Går det att spara energi genom att styra ventilationen efter aktiviteter i huset? Forskare vid RISE har undersökt saken och kommit fram till att värmebehovet kan minska rejält med behovsstyrd ventilation – något som spås få störst genomslag vid ombyggnation av äldre hus och i nya villor.

Hampakalk som tilläggsisolering

Här utreds användbarheten av hampakalk för att förbättra historiska byggnaders energiprestanda samt bevara kulturhistoriska värden. Resultat visade att hampakalk fungerar utmärkt för tilläggsisolering.

Potential och policys för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Här är övergripande målet att skapa förutsättningar för varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att beskriva dess problem och potential.

Fönster i fokus 30 maj

Ljusinsläpp, värmeisolering, estetiska värden och hållbarhet – när det kommer till fönster finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Torsdag 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag – ett bra tillfälle att skänka husets fönster lite extra omtanke!

Solceller för villaägare

Här får du som villaägare information och goda råd inför en eventuell investering i solceller. Med nätanslutna solceller producerar man sin egen el när solen skiner och köper annars el som vanligt från sitt elbolag.
Visar 20 av 49 resultat. Scrolla neråt för att se fler