Filter

Sortera efter

372 träffar

Renovering av befintliga byggnader - utmaning med stor potential

Hur ändras energianvändning och termisk komfort vid olika renoveringsstrategier för energieffektivisering? Det finns potential att sänka energianvändningen och samtidigt höja den termiska komforten.

Statusbedömning av byggnader – byggnadsfysik och organisation

För att bedöma olika egenskaper i en byggnad. finns flera olika checklistor. Dessa ger ingen helhetsbedömning, utan en separat bedömning av varje ämnesområde. Här visas en modell som istället belyser flertalet ämnesområden.

Multiaktiva fasader - energi- och kostnadseffektivt?

Är integrering av multiaktiva fasadsystem mer energi- och kostnadseffektivt jämfört med traditionella energieffektiviseringsåtgärder? Här görs en undersökning.

Delningsekonomi för kommuner och dess invånare

Delning är en del av att förändra vår konsumtion i en mer hållbar riktning. Läs om hur din kommun skulle kunna komma igång med delningsekonomi eller hur du som individ kan bidra till hållbar konsumtion.
Foto: Peggy und Marco Lachmann Anke, Pixabay

Listigt att täta fönstren – gör så här

Visst är det härligt med friska fläktar, men kommer de från ett stängt fönster kan det bli för mycket av det goda. Genom att byta ut gamla trötta tätningslister kan du motverka kallras och drag och på köpet slippa putsa rutorna så ofta på insidan.

Vallda Heberg – Sveriges största passivhusområde med förnybar energi

I Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har ett helt bostadsområde byggts enligt passivhusstandard där en stor del av den använda energin tillgodoses med förnybar energi från solfångare, solceller och en biobränslepanna.

Spara pengar på smartare uppvärmning

Att på ett smidigt sätt sänka elkostnaderna kan kännas som ett ouppnåeligt mål för den som äger eller förvaltar en fastighet. Men med ett flexibelt energisystem är det möjligt och lösningen är relativt enkel: håll bara koll på tiden och taxan.
Flerbostadshus fotograferat med värmekamera, fasad lyser rött, taket är gult och fönster är gröna. Det går att använda den så kallade ”termiska trögheten” i byggnaders konstruktion för att under en kort tid lagra värme. Foto Mostphotos

Så engagerar du dina hyresgäster

Genom en bra boendedialog kan du skapa betydande vinster både för dig som fastighetsägare såväl som för de boende. Med ökad trygghet och trivsel och mindre skadegörelse och hyresbortfall är fördelarna många. Här ger vi dig tipsen och råden för att få till en bra dialog med dina kunder.
Informationsmöte med människor i ett flerbostadshus. Ge hyresgästerna information i god tid inför varje steg i renoveringsprocessen, för att de ska känna sig trygga. Foto Mostphotos

Vindsombyggnation – möjlighet till förtätning och ökade intäkter

Hur kan vindsytor i befintliga flerbostadshus inredas till lägenheter? Det undersöks i denna studie där olika alternativ för vindsombyggnad utvärderas.

Bostadsekonomi med Hans Lind: Räkna på renovering

Badrumsrenovering - varför då? Svaret är oftast: För att rören läcker eller För att jag vill ha det snyggt. Ibland är det både och. Vi tar hjälp av fastighetsekonomen Hans Lind för att väcka tankar kring renoveringens nytta, nöje och räntans roll för hållbarheten.

Återbruka mera - spara pengar och miljö på kontoret

Ska du renovera ett kontor och funderar över vilka möbler och byggmaterial som ska köpas in? Släpp tanken på att skaffa nytt – nyckeln till att spara både pengar och klimatutsläpp heter återbruk.
Modernt kontor med skrivbord, glasparti och soffgrupp. Bostadsbolaget Vasakronan har en uttalad återbrukspolicy i sina fastigheter. Takplattor, kontorsmöbler och glaspartier är några av de delar som återanvänds. Foto: Vasakronan/Tomorrow/Reflex

Gör verklighet av din energikartläggning

Energikartläggningen klar – check! Men sen då? Här får du som fastighetsägare tips för att gå från föreslagna åtgärder till verklig plan, för att energieffektivisera din byggnad.
Miniräknare, kalkyleringspapper och termostat liggande på skrivbord. Efter att företaget har gjort sin energikartläggning är det dags för åtgärdsplanen, följ stegen i artikeln och kom igång!

Lokaldelning kan bidra till resurseffektivisering

En av de största resurseffektiviseringarna som kan ske i bygg- och fastighetsbranschen är att använda befintliga lokaler och deras omgivningar bättre och mer effektivt.

Hjälp för småhusägare som vill energieffektivisera bostaden

Åtgärdspaket vid renovering används främst i lokaler och flerbostadshus. Här visas vilken hjälp och möjligheter som finns tillgänglig för småhusägare vid renovering.

Brukarbeteende påverkar både energianvändning och inomhusklimat

Visste du att brukarbeteendet kan vara en lika stor besparingsåtgärd som tekniska energirenoveringar? Det visas genom undersökning av hur energianvändningen i ett flerfamiljshus påverkas av renovering och brukarbeteende.

Oväntat stor klimatpåverkan från ombyggnation i bostadsrätter

Bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter i större utsträckning än väntat. Klimatpåverkan är betydligt större än vad man tidigare trott. Nya koncept och lösningar av material och återbruk behövs.

Samarbetet var styrkan i Lineros energirenovering

I EU-projektet Cityfied samverkade flera aktörer i renoveringen av bostadsområdet Linero i Lund. Energieffektivisering, bra dialog med de boende och att hyrorna kunde hållas nere var några av ingredienserna i det lyckade projektet.
Grönmålad port med trädörr i flerbostadshus. En av åtgärderna när man renoverade Linero i Lund var att fräscha upp fasad och bygga nya portar. LKF, IVL, Lunds kommun och Kraftringen samarbetade i det EU-finansierade projektet Cityfied. Foto: Tobias Sterner

Statusbedömning av byggnader – energi, miljöpåverkan och utemiljö

Det finns flera checklistor för att bedöma olika egenskaper i en byggnad. Dessa ger ingen helhetsbedömning, utan en separat bedömning av varje ämnesområde. Här visas en modell som istället belyser flertalet ämnesområden.

Klimatförbättra ditt bygge

Nu finns en bra guide för hur olika aktörer i samma projekt kan ta sitt ansvar för att få bygget mer klimatsmart. Rapporten, från IVL Miljöinstitutet, delar upp byggprocessen i olika skeden och ger respektive aktör tips och råd om hur de ska agera och ta beslut i rätt riktning, vid varje tillfälle.
Modern skyskrapa med gröna träd framför. Genom guiden från IVL får varje aktör tips och råd för att minimera koldioxidutsläppen i byggprojektets olika skeden. Foto: Mostphoto

Lyckad satsning gav långsiktig vinning

Malmöföretaget Trianon hittade en lönsam väg för hållbar renovering. Privata initiativ är fortfarande relativt sällsynta när det gäller upprustning av socialt utsatta område, men vd Olof Andersson lyckades sänka energiåtgången, dubbla kvadratmetervärdet och skapa en hållbar boendemiljö.
Flerfamiljshus med färgglad lekpark. Bostadsbolaget Trianon vågade satsa på sin renovering i Vårsången och lyckades få ner både energiförbrukning och problemnivån i området. Foto: Tobias Sterner
Visar 20 av 372 resultat. Scrolla neråt för att se fler