Filter

Sortera efter

15 träffar

Krönika: Visionen om en hållbar bostadsrättsförening

Vetenskapen säger att vi har tio år på oss att halvera utsläppen av växthusgaser – det är bråttom! Hur kan då styrelsen i en bostadsrättsförening agera? Det här är Magnus Ulaners, miljöchef HSB, vision om en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening. Den kan bli verklighet.

Krönika: Co-living är framtidens boende

KRÖNIKA EMMELIE SJÖGREN: "Det finns idag drygt 4,9 miljoner bostäder i Sverige. Tänk er själva: 4,9 miljoner soffor. 4,9 miljoner dammsugare. 4,9 miljoner uppsättningar av porslin, mattor, gardiner... Det är dags att vi börjar skapa mer hållbara strukturer. Att dela boende är en bra början."

Med nya glasögon blir klimatkrisen en klimatkraft

Krönika av Johan Nuder.
Foto: Mostphotos

Krönika: Vi kan inte vänta - bygg i trä!

KRÖNIKA KARIN LÖFGREN: Allt fler forskningsresultat visar att kring 50% av växthusgasutsläppen från byggsektorn sker i produktionsskedet och i ROT. Medan klimatsmartare byggmaterial och processer utvecklas kan vi redan nu bygga med trästommar. Där träd avverkas växer nya upp. Varför vänta?

Krönika: "Det analoga staketet hindrar ett hållbart byggande"

KRÖNIKA JOHAN NUDER: "Det som är så spännande är att det inte bara är effektivitetsvinster i det här – det är ännu mer ett bidrag till att bygga mera hållbart. När flöden digitaliseras går mindre material till spillo, det behövs mindre energi och förutsättningarna att arbeta mera cykliskt ökar."
Vägvisare Analog-Digital. Bild: Mostphotos

Krönika: "Vi ska dekonstruera, inte demolera!"

Amanda Borneke, kvalitets- och miljöledare på CS riv & håltagning AB, tycker det är hög tid att branschen får in cirkulära affärsmodeller: "Det handlar om att minska efterfrågan på icke-förnybara råmaterial, minska produktionen av avfall och maximera värdet av återvunna material."
Bild: Amanda Borneke, kvalitets- och miljöledare på CS riv & håltagning AB. Fotograf: Anna-Carin Isaksson.

Krönika: "Rött, svart eller vitt – hur renoverar du?"

Att ersätta bra med sämre är klimat- och resursmässigt tveksamt, men det stjälper även den långsiktiga ekonomiska kalkylen som säger att nästa renovering ska göras om tidigast 30 år. Kulturhistorikern och krönikören Sofia Meurks lösning heter: inventera mera!

Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."

Bostadsrenoveringar omsätter stora belopp och resurser. Forskaren Paula Femenías lyfter i sin krönika fram en studie som visar att det faktiska inre underhållet är 40 procent högre än normalt i moderna bostadsrätter. Både yrkesfolk och privatpersoner behöver bli mer medvetna om problemet.

Krönika av Helena Granström: "Varje människas ansvar i skenande tid."

Här återpublicerar vi en utsändning från programmet OBS i Sveriges Radios P1. Det är författaren Helena Granström som funderar över det personliga ansvaret som tycks ha förlorat sin poäng i vår tid, inte minst kring klimatfrågan – men kanske är det precis då moralen blir relevant.

Krönika: "Tänk globalt. Agera lokalt!"

KRÖNIKA: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, har skrivit krönikan som uppmärksammar att det idag är FN-dagen. Hans uppmaning riktar sig till oss alla: "Planeten är inte större än att alla kan vara med och påverka den."

Krönika: ”Låt oss bygga hus som vi stolt kan lämna över till våra barn"

KRÖNIKA: Den här veckan lyfter vi fram klimat- och energirådgivare Peter Palos krönika från Energivärlden. Trots all kunskap som finns idag så kommer inte energismart byggande i första rummet.
Peter Palo, klimat- och energirådgivare Foto: Lapplands kommunalförbund

Veckans gästkrönika: Holistiskt tänkande ger hållbara samhällen

VECKANS KRÖNIKA AV KRISTINA MJÖRNELL, Affärs-och innovationsområdeschef på RISE, adjungerad professor LTH, koordinator för forskningsmiljön SIRen: "Hållbarhet existerar i flera dimensioner. Det är holistiskt tänkande som ger hållbara samhällen."

Veckokrönika: Vi behöver vår tids BKK!

VECKANS JOHAN: Ibland behöver man blicka bakåt för att kunna se framåt. Under 1960-talet skulle vi bygga så mycket på kort tid. Nu ska vi ställa om till ett hållbart byggande – ­även det på relativt kort tid. Koordination är nyckeln idag som då.
Bild: Mostphotos

Veckokrönika: Elefanten i rummet

VECKANS JOHAN: Ibland räknar man på fel saker och ibland räknar man fel. I samhällsbruset handlar det oftast om behovet av att skärpa kraven för nybyggda hus. Men hallå, är det en elefant i rummet? Vi borde diskutera det befintliga beståndets förbrukning mer än vi gör idag.

Veckokrönika: Låt magkänslan och miljöindikatorerna bli dina drivkrafter

Vi vet att vi alla belastar miljön på ett negativt sätt, men vi vet inte i detalj vad som belastar mest. Med hjälp av Boverkets miljöindikatorer kan vi se bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv.
Visar 15 av 15 resultat.