Filter

Sortera efter

123 träffar

Så skapar du klimatengagemang i din BRF

Många bostadsrättsföreningar vill vidta lönsamma energi- och klimatåtgärder men kommer inte igång. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 involverar 50 bostadsrättsföreningar för att bland annat minska energianvändningen med 50 procent i området. Såhär gör de för att skapa engagemang.

Gratis infoträff om energilösningar för BRF

Vill du få hjälp att spara energi och satsa miljövänligt? Då ska du anmäla dig till en av de kostnadsfria informations- och inspirationsträffarna som arrangeras av Grön BoStad. Redan 10 april är det dags för den första.

Energideklarationer visar på minskad energianvändning

Det senaste decenniet har energianvändningen minskat i flerbostadshus byggda under folkhemmet och miljonprogrammet. Det visar studien Energideklarationen i två vågor som jämför energideklarationer från olika tidpunkter.

Sänk husets energianvändning med samordnade åtgärder

Går det att få ner energianvändningen i äldre småhus? Svaret är ofta ja, men byggnadstyp och befintlig värmekälla påverkar vad som är lönsamt att göra. En kalkyl med den så kallade Totalmetodiken kan visa om investeringarna går att räkna hem.

Hållbart byggande med gröna lån och klimatkrav

En stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen kommer från byggprocessen. För att ändra på det inleder SABO nu genom Allmännyttans klimatinitiativ ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och kreditinstitutet Kommuninvest.

Familjen Nilssons hus – en riktig solskenshistoria

En del staplar ved för att klara husets energiförsörjning. Andra – vilket är betydligt mer ovanligt – lagrar solenergi. Familjen Nilsson i Angered tillhör den senare gruppen. Med sitt off grid-hus har de kastat loss från samhällets el- och värmesystem och får all sin energi från sol och vatten.

FTX-projekt i Kvinneby gav goda resultat

Bättre ventilation, behagligare inneklimat och minskad energianvändning för uppvärmning på över 20 procent. Det blev resultatet av installation av FTX-ventilation i två hyresfastigheter i miljonprogramsområdet Kvinneby.

Översyn av ventilationen kan spara energi

Blåser din bostad ut värme? Då är du inte ensam. En stor del av det svenska bostadsbeståndet byggdes i en tid då kraven på energiprestanda inte var lika högt ställda som idag. En översyn av fastighetens ventilation kan vara ett sätt för att få ner energianvändningen.

Från självdrag till FTX – så ventileras huset

Det finns flera olika typer av ventilation – här redogör vi för fem olika principer för lufttillförsel till hus.

Är ventilationen ur funktion?

Skriver du kärleksfulla meddelanden på badrumsspegeln? Ledsen, men romantiken kan komma på fall när den skrivvänliga imman visar sig bero på dålig ventilation. Läs tipsen från Svensk Ventilation.

Tips om FTX till småhusägare

FTX-system fungerar som alla relationer: du måsta vårda dem. Att lära känna sitt system och abonnera på luftfilter är två enkla sätt att bli en smart FTX-ägare. Läs fler tips från experten.

Hur väl känner du ditt FTX-aggregat?

Tillhör du dem som har ett FTX-system installerat i din villa eller bostadsrätt? Grattis, för FTX är kända för sin höga effektivitet då du kan spara upp till 80 % av den utgående värmen. Men de kräver ett visst underhåll och kunskap för att inte orsaka problem. Här får du hjälp att hålla koll!

Energibesparing i miljonprogrammet fokus för Renoveringsdagen 2019

Kan hus från miljonprogrammet renoveras till nästan samma energikrav som nybyggnation? Svaret är ja, visar EU-projektet Cityfied där man rustat upp 1970-talsområdet Linero. Resultaten presenteras under Renoveringsdagen 2019 i Lund 27–28 mars.

Klimatmedvetet boende med isolering av luft

Isolering bestående av luft, en tät konstruktion och behovsstyrd värme och ventilation – när Maria Sigfridsdotter och Mikael Lindström byggde sitt drömhus lämnades inget åt slumpen. ”Målet var att skapa ett bekvämt boende med miljövänliga val som ger så litet klimatavtryck som möjligt”.

Renovering i miljonprogrammet – en chans att energieffektivisera

Halverad energiförbrukning med ny energieffektiv teknik – det var några mål för projektet Hållbara Järva 2010–2014, då Svenska Bostäder renoverade en av sina fastigheter i Akalla. "Tilläggsisoleringen sänkte energianvändningen med en femtedel", säger Yngve Green, energiansvarig på Svenska Bostäder.

Ny ”ytterrock” på 50-talshusen sänker energianvändningen

En fasad som inte målats på decennier och ojämn värme i lägenheterna – det blev startskott för ett projekt med tilläggsisolering i Riksbyggens brf Östersundshus nr 14. "Det är roligt att höra hur nöjda de boende är nu efter renoveringen", säger föreningens ordförande Kenneth Nässén.

Kom igång som kilowattjägare!

Energikalkyl och energikartläggning – det är bra redskap för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning både minskar klimatavtrycket från ditt boende och trimmar elräkningen. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare.

Vad är hållbart byggande?

Begreppet hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar konsumtion, hållbar livsstil och hållbar samhällsutveckling är några exempel. Men vad innebär egentligen begreppet hållbarhet på ett övergripande plan och vad betyder mer specifikt hållbart byggande? Här reder vi ut begreppen.

Konstruktionen avgörande för brandsäker cellplast

Vid en fastighetsbrand i Skövde i januari 2019 spreds elden via isolering i cellplast till grannhuset. Är cellplasten farlig? "Byggnadens konstruktion och materialsystem betyder mer för brandsäkerheten än enstaka material", säger Patrick Van Hees, professor i brandteknik vid Lunds universitet.

Ventilationsguide för äldre fastigheter visar vägen till energieffektivisering

Äldre fastigheter med självdrag kan spara upp till 45 procent av energianvändningen genom värmeåtervinning och modern ventilation. Det visar tester genomförda av Sustainable Innovation, Statens fastighetsverk och Lunds universitet, som resulterat i en ventilationsguide för kulturhistoriska byggnader
Visar 20 av 123 resultat. Scrolla neråt för att se fler