Filter

Sortera efter

9 träffar

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och kan vara en motor i omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten utvärderar vad som kan göras för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial i Sverige. I syfte att modernisera och utveckla Boverkets byggregler.

Laddning av elfordon via belysningsnät. Ett fullskaligt demonstrationsprojekt i Askersund.

Ett fullskaligt demonstrationsprojekt har genomförts där laddningsuttag för eldrivna fordon installerats i befintligt belysningsnät. Slutsatsen från projektet är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser.

Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Attraktiva livsmiljöer och flöden är en rapport från ett delprojekt i IVA projektet Framtidens goda stad och belyser åtta teman för planering av framtidens goda stad.

Laddning av elfordon via belysningsnät

Inom projektet har installation och utvärdering av infrastruktur för laddning av elfordon genom befintliga gatubelysningsnät genomförts. Resultatet har visat att såväl styrsystem som teknik fungerat väl.

Den effektiva interaktiva fastigheten

En utvärdering av stödsystem för interaktiva energitjänster för att energioptimera äldre fastigheter har genomförts. Resultatet visar på att det finns goda möjligheter för de lösningar som testats.

Projekt Skeppsholmen

10 delprojekt har genomförts för att lyfta fram svensk energieffektivisering på en publik arena. Projektet har skapat konkreta demonstrationer inom allt från laddningsmöjligheter för elfordon till visualisering av energiförbrukning.

Min energiprofil. Undermätning hos små och medelstora företag

Prövning och utvärdering av en ny lösning för undermätning och visualisering av energianvändningen i små och medelstora företag har genomförts. Resultatet visar att det system som tagits fram för insamling och presentation av mätdata samt webbtjänsten för visualisering fungerar väl.

Energy in Mind – Vägen till ett hållbart beteende

Projektet har testat olika teknik- och kommunikationskoncept med målet att boende skall utveckla ett mer energieffektivt beteende genom att visualisera hushållets energi och den stationära displayen.

Hållbara Hotell

Ett energieffektiviseringsprojekt på Grand Hôtel Stockholm har genomförts med målet att uppnå en energieffektivisering på 10 procent, alternativt 1 GWh/år. Utvärderingen av de genomförda åtgärderna visar att energieffektiviseringen med marginal passerat 1,5 GWh/år.
Visar 9 av 9 resultat.