Sök

Filter

5 träffar

Sortera efter
Rapport

Energieffektiviseringsplan för den svenska fallstudien (Linero) i Cityfied

Denna rapport presenterar en genomförandeplan för energieffektiviseringen av den svenska fallstudien, Linero (Lund) i EU-projektet Cityfied.
Rapport

Effektreglering smart elnät

Tester och utvärderingar av hur energilager för smarta elnät fungerar har genomförts. Resultatet visar på att energilager i verklig drift kan utjämna eleffektuttaget och dessutom ha fördelar då det kan minska den reaktiva effekten.
Rapport

Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader - En intervju- och enkätstudie med fokus på montage

I rapporten beskrivs lärdomar och erfarenheter från solcellsinstallationer >10 kWp i Sverige. Studien visade att montage-, säkerhets-, och byggnadstekniska problem i allt väsentligt lyser med sin frånvaro i den svenska nutida solcellshistorien.
Förstudie

Effekthantering i lokaler: Påverkan på eleffekttoppar genom elbilsladdstationer och energilager

Förstudien ger en helhetsbild över eleffektfrågan i lokaler, idag och i en närmare framtid, med hänsyn till nya tjänster och lösningar såsom laddning av elbilar och energilagring.
Rapport

Energieffektiv takavvattning

En genomgång gällande vilken betydelse värmekablar i takens rännor och stuprör har för den totala energianvändningen för Statens fastighetsverk (SFV) har genomförts. Resultatet visar att onödigt mycket energi går åt till värmekablarna och att styrsystemen bör ses över.
Visar 5 av 5 resultat.