Filter

Sortera efter

18 träffar

Svenskt trä i fokus på nya Materialgalleriet

Att bygga i trä ligger i tiden. I ny permanent utställning visar Svenskt Trä träprodukter på Materialgalleriet hos Studio B3 i Stockholm. Här finns inspiration för både inredningsdesign och arkitektur i form av produktprover, broschyrer och byggbeskrivningar.

ABC - ordlista för hållbart byggande

Det finns en rad olika organisationer, bedömningssystem, deklarationer och metoder inom området hållbart byggande. Här är en guide över vanliga begrepp och aktörer. Listan uppdateras efterhand – hör av dig till kontakt@ichb.se om det är något du saknar och vill ha en kortfattad förklaring till.

HSB brf Pelarsalen – prisbelönt flerbostadshus i trä

Tre sjuvåningshus byggda i svenskt trä, har korats till vinnare av årets Träbyggnadspris i Växjö kommun. Förutom utmärkelsen, kan de boende i de 89 lägenheterna glädja sig åt att bo i hus med mindre klimatpåverkan än vad ett lika stort hus i betong orsakar.

Bygga med BASTA - Handledningsdokument för val av produkter med begränsat innehåll av farliga ämnen i byggprocessen

Utfasning av farliga ämnen i byggprodukter är en viktig komponent i ett hållbart byggande. Olika verktyg och metoder finns för att hantera frågan inom ett byggprojekt. Basta är ett verktyg på marknaden, medan Sunda Hus och Byggvarubedömningen är andra.

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter

Det saknas gemensam Europisk lagstiftning för farliga kemikalier i inomhusmiljön, sk emissioner vilket öppnar för nationell lagstiftning. Kemikalieinspektionen förslår därför att gränsvärden införs i svensk lagstiftning, något som redan gjorts i Frankrike, Tyskland och Belgien.

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och kan vara en motor i omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten utvärderar vad som kan göras för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial i Sverige. I syfte att modernisera och utveckla Boverkets byggregler.

Solel och Klimatpåverkan

Ett PM som problematiserar klimatpåverkan från användning av solceller generellt och i Sverige har tagits fram av branschföreningen Svensk solenergi. Slutsatsen är att installation av solcellsanläggningar i Sverige ur ett nordiskt perspektiv ger minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM1.0 - ett branschgemensamt verktyg

Just nu finns starka drivkrafter att minska klimatbelastning i byggskedet där byggmaterialtillverkning, transport och uppförande av byggnader ingår. När många förvänts utföra beräkningar är tillgången till enkla verktyg och metoder avgörande. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är ett sådant verktyg

Litteraturgenomgång om sprayad PUR-isolering och SIPs

Litteratursammanställning för att ta reda på vad vi känner till om sprayad PUR-isolering och SIPs i Sverige.

Fuktsäkerhet hos höga träfasader

Denna rapport är en del av projektet " Tall timber facades" som finansierats av European WoodWisdomNet research programme. Rapporten hänvisar till några svenska arbeten med avseende på fuktsäkerhet i konstruktionsdetaljer.

Frukostseminarium med ICHB 31 maj

Hjälp, vi läcker hållbarhet! Det är temat för ett frukostseminarium med Informationscentrum för hållbart byggande den 31 maj. Kom och lyssna och delta med dina idéer och erfarenheter.

Aktuellt om klimat- och miljödeklarationer

Martin Erlandsson leder BM-arbetet och det händer också mycket annat på miljö- och klimatområdet inom byggsektorn: Boverkets förslag på krav på klimatdeklaration för byggnader, Miljöbyggnad 3.0 och EPD. Här har vi samlat kort information och länkar för att ge en överblick.

Alla har nytta av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Nylanserade verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, beräknar byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. – Nu finns det inget som hindrar marknaden att börja ställa krav på klimatförbättringar, säger projektledare Martin Erlandsson.
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM.

Återvinningsindustrin fokuserar på materialets värde

Under våren 2018 kommer Återvinningsindustriernas plattform ”Forum för cirkulär ekonomi” att starta aktiviteter. Med sig in i diskussionerna har de nya rapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem”.

Bygga med BASTA slutrapport

Inom projektet undersöktes i vilken utsträckning det är möjligt att bygga med produkter och material som inte innehåller farliga kemiska ämnen. För material och varor uppnåddes över 70% A-produkter (motsvarande en BASTA-registrering) i alla pilotprojekt.

Tunga materials inverkan på värmelagring och Innetemperatur

Sex olika miniatyrhus(kuber) med en invändig volym av 1 m3 har byggts upp för att studera tunga materials inverkan på komfort, värmelagring och energianvändning. Rapporten sammanfatade kuber totala energianvändningar och temperaturer under ett helt år.

Lätt att bygga rätt - Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Detta arbete är en förstudie i samband med byggnationen av en ny stadsdel i Kungälv – Kongahälla. Rapporten sammanfattar vilka tekniska möjligheter som finns att tillgå för att radikalt minska energianvändningen i den nya stadsdelen.

GRÖNT helt enkelt – En snabbguide till miljö och energiklassningssystem för hållbara byggnader

I boken sammanställs de mest kända och etablerade energi- och miljöklassningssystemen för byggnader.
Visar 18 av 18 resultat.