Filter

Sortera efter

41 träffar

Putsad fasad med stor energibesparingspotential

Tänk att kunna minska ditt hus energianvändning genom att använda isolerande puts. Supermaterialet, som redan finns och används med framgång i Schweiz, testas nu för svenska förhållanden på Chalmers. Bättre U-värde och tunnare konstruktion är två effekter.

Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

I rapporten undersöks hur latent värmelagring kan stabilisera dygnsvariationer i inomhustemperatur. Det beskrivs att PCM i byggnadsmaterial har potential som temperaturstabilisator och ger möjlighet att sänka elbehovet för kylning.

En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong

Möjligheten att förbättra betongs termiska egenskaper med tillsatsmaterial undersöks. Det visas att betong med expanderad grafit/mässing har högre värmeledningsförmåga och högre värmekapacitet jämfört med referensbetongen.

Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt

Hur kan kommunala strategiska handlingsmönster påverka utvecklingen till att bygga i trä och hur kan framtida upphandlingar se ut?

Hampakalk som tilläggsisolering

Här utreds användbarheten av hampakalk för att förbättra historiska byggnaders energiprestanda samt bevara kulturhistoriska värden. Resultat visade att hampakalk fungerar utmärkt för tilläggsisolering.

Koll på radonhalten?

Skydda dig och din familj från skadlig radongas. Här får du veta vilken hjälp du kan få för att mäta och sanera bostaden.

Åtgärder mot radon i bostäder

Hur går du som husägare tillväga för att ta reda på om du har för hög radonhalt i din bostad och hur åtgärdar du sedan problemet på bästa sätt? Här hittar du verktygen som hjälper dig hålla koll och sänka ett för högt radonvärde.

Kom igång med cirkulärt byggande – goda exempel

Cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande är relativt nya begrepp. Vad är det och hur kan du ta dina första steg mot ett cirkulärt byggande?

Återbruk på kontor kan spara både pengar och klimatutsläpp

Att använda begagnat istället för att köpa nytt när du renoverar ett kontor kan minska klimatutsläppen med minst 30% och kostnaden med närmare 60%. Om detta görs på ett kontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda skulle besparingen kunna bli 2 miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Hållbara material

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Hållbara material

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Hållbara material

Fönster i fokus 30 maj

Ljusinsläpp, värmeisolering, estetiska värden och hållbarhet – när det kommer till fönster finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Torsdag 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag – ett bra tillfälle att skänka husets fönster lite extra omtanke!

eBVD ger dig koll på husets innehåll

Vad ingår egentligen i byggmaterialen som byggs in i mitt hus? En digital byggvarudeklaration kan ge svaret. Systemet är kostnadsfritt att använda för beställare som vill ställa miljökrav inför en renovering eller tillbyggnad.
Visar 20 av 41 resultat. Scrolla neråt för att se fler