Filter

Sortera efter

578 träffar

CE-märkta byggprodukter, vad innebär det?

Du som byggherre är ansvarig för att lämpliga produkter används i byggprojektet. CE-märkningen kan vara till hjälp för att välja rätt.

Installera ett tredje fönster på ditt befintliga och spara energi

Här redovisas den potentiella energibesparingseffekten vid fönsterrenovering. Det visas att fönsterrenovering kan medföra såväl förbättrad driftsekonomi som minskad miljöpåverkan och bättre komfort.

Bättre att renovera än att riva

Våra miljonprogramshus från 60-talet behöver energirenoveras, de läcker värme genom fönster, fasad och vind. Med förbättrat klimatskalet och installerat FTX-system kan energianvändningen minskas. Det kan innebär stora investeringar men är ändå mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt.
Flerfamiljshus som renoveras med byggnadsställning utanför. Foto Mostphotos

Hållbara byggbyxor

Våra kläder slukar vatten och andra resurser när de tillverkas. Men nu kan du tänka miljösmart, inte bara när du bygger och renoverar, utan även när det gäller plaggen du arbetar i. Ett par miljövarudeklarerade byxor kan spara vatten som motsvarar flera storstäders vattenkonsumtion.
Tre personer på rad med verktyg och i snickarbyxor. Foto Mostphoto.

Minskar fuktproblemen med fasadbyte?

Stora fuktskadeproblem har upptäckts i hus med enstegstätade putsfasader. I detta projekt utvärderas åtgärder som utförts.

Dubbla tätskikt i våtrum, är det ett problem?

Det finns risk för skador om fukt fastnar mellan två täta skikt, vilket lätt händer i kaklade badrum som ligger mot ytterväggar. Här presenteras råd för att undvika problemen.

Det är inte bara fukten som är problemet med krypgrunden

Marken i en traditionell krypgrund avger fukt, lukt och radon. Tyvärr är det vanligt att konstruktionen ändå inte skyddas mot detta.

Delreparation av tätskiktsfolie i våtrum

Laboratorieprovningar visar att delreparation av tätskiktsfolie eller plastmatta under keramiska ytskikt är möjlig. Innan det utförs i stor skala måste metoden utvärderas i fältförsök och systemen provas och godkännas.

Energieffektivisering ur ett långsiktigt perspektiv

Tekniskt och ekonomiskt är det inga större problem att halvera energianvändningen i en enskild byggnad. Men det råder brist på ekonomiska incitament och på kompetens, och husen har olika förutsättningar.

Risker vid energieffektiv renovering

Renovering kräver kunskap om hur värme, luft och fukt samspelar i en byggnad. I dagsläget finns det inte någon komplett metodik för riskbedömning av åtgärder, men forskning pågår kontinuerligt.

Goda exempel på energieffektivisering av rekordårshus

Den förnybara energin räcker inte till för att tillgodose vårt energibehov. För att kunna halvera energianvändning i svenska bebyggelsen till 2050, måste renovering ske av många befintliga byggnader.

Stadsodling – symbol för hållbar stad eller ineffektiv markanvändning?

Åsikterna om värdet av stadsodling varierar. För vissa är den symbol för framtidens hållbara stad, för andra är den ett ineffektivt sätt att använda mark.

”Miljöbyggnad” kan vara en hjälp vid renovering

Miljöbyggnad kan hjälpa fastighetsägare att renovera hållbart. Flera fastighetsbolag är intresserade, men för bred användning som stöd för rejäla förbättringar krävs det troligen tydligare ekonomiska incitament.

Fastighetsägarnas drivkrafter för energieffektivisering

Inom loppet av trettio år ska Sveriges energianvändning halveras. Men är fastighetsägarnas drivkrafter tillräckliga för att motivera till de renoveringar som krävs?

Så främjas hållbara material i framtiden

I uppdrag från regeringen har boverket rett ut hur miljövänligare material görs mer attraktiva, i syfte att nå Sveriges miljömål för år 2045. Resultatet blev ett förslag på nya samt skärpta styrmedel.

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Dåligt inomhusklimat i bostäder och på arbetsplatser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor som vistas där. Ofta är den viktigaste åtgärden för att rätta till det att förbättra ventilationen.

Ny lag om loggbok för vissa byggnadsverk

Med hjälp av en loggbok ska man kunna spåra byggprodukter som kan ge negativa hälso- eller miljöeffekter så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Undantag på krav för bygglov för altaner och solenergianläggningar

För att underlätta för fastighetsägare att sätta upp solenergianläggningar (solcellspaneler och solfångare) och altaner har Boverket utrett möjligheterna till ytterligare undantag från bygglovskraven.

Vägledning för relining – renovering av avloppsrör

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i bostäder och kostar samhället årligen ca 10 miljarder kr. Ett sätt att spara tid och pengar är att använda sig av renovering med relining istället för traditionellt stambyte.

Undvik att komma i klammeri med byggnadsnämnden

Att vara informerad om krav från en myndighet kan spara energi och pengar.
Visar 20 av 578 resultat. Scrolla neråt för att se fler