Klimatsmart byggande - nu gör vi det!

Vill du vara en del i klimatomställningen av byggsektorn? Boka då in den 14e april i kalendern!
Publicerat: 2020-02-20

Detta event riktar sig till dig som verkar i byggsektorn och vill ha stöd och verktyg för att komma framåt med konkreta åtgärder för att göra mer klimatnytta, oavsett vad du arbetar med inom bygg- och anläggningssektorn.

Under dagen kommer konkreta åtgärder, som bidrar till omställningen och är direkt genomförbara idag, presenteras som utmaningar du och ditt företag/organisation kan anta.

Dessutom presenteras två projekt inom det nationella färdplansarbetet av Birgitta Govén, Energiexpert på Byggföretagen. Dessa två ger vägledning om dels hållbar upphandling i praktiken, där en modell har tagits fram för hur en hållbar upphandling skulle kunna gå till. Det andra projektet är en vägledning för hur man mäter utsläppen i sin verksamhet.

Datum: 14 april 2020
Tid: 09:30 - 12:00
Ort: Göteborg
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel
Adress: Södra Hamngatan 59, Göteborg

Läs mer och anmäl dig här.

OBS! Sista bokningsdag är den 9e april.