Veckokrönika: "Symboler som skapar handling"

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, reflekterar i sin första veckokrönika över symbolen för energideklarationer som sitter i entréer och trapphus.
Publicerat: 2018-02-09

VECKANS JOHAN

För 50 arbetsdagar sedan...

... klev jag in på kontoret, Nytt jobb nya förutsättningar och oerhört mycket att lära. Informationscentrum för hållbart byggande skulle lanseras 1 januari och det fanns ingen tid för eftertanke – full fart framåt.

Under den här första tiden har jag träffat många kompetenta personer som hjälpt mig att förstå hur komplex frågan om hållbart byggande är. Paradoxalt nog tror jag att just denna insikten är en av lösningarna till att nå ett mer hållbart byggande - att göra det komplexa enkelt.

Härom veckan träffade jag experter...

... på energiområdet. Jag fick beskrivet för mig hur saker och ting hängde ihop och hur de förhöll sig till varandra, att det inte bara går att tänka enkla lösningar. Begrepp som kWh/m2/år, CO2e, effekt, LCC/LCA flög i luften och jag gjorde allt för att försöka hänga med.

Väl hemma på kontoret försökte jag samla mina tankar. Av en händelse fick jag ögonen på en liten skylt med en grå, knappt synlig, figur på väggen i entrén. Rubriken angav Energideklaration. Fylld av ny kunskap från mitt tidigare möte kände jag igen begreppen. Efter att ha studerat skylten en stund fick jag intryck av att byggnaden hade bra energiprestanda.

Dagarna gick men jag kunde inte sluta tänka på skylten. Jag funderade på vad man ville uppnå med att ha den där på väggen? Visst förstod jag att avsikten med skylten var att upplysa om byggnadens energiprestanda. Men om ingen eller få ens ser den lilla, lilla skylten eller förstår vad som står på den - vilken nytta gör den då?

Inget negativt om att energideklarera hus...

... jag tar bara det här som ett exempel på vikten av att göra det komplexa enkelt att förstå. Jag vet också att symbolen för energideklaration kan se annorlunda ut än den här och vara mer pedagogisk, men den är fortfarande rätt anonym och framförallt reagerar få sannolikt på den. Problemet kvarstår: den ger inte tillräcklig effekt.

Anledningen till att jag tar upp det här exemplet är att jag tror att vi alla som jobbar med, och brinner för, frågor kring hållbart byggande har en del att lära av det. Vårt intresse gör oss till experter vilket leder till att vi kommunicerar på ett sätt som inte når ut eller ger önskad effekt.

Låt oss titta på två olika angreppssätt...

... att ta sig an kommunikation av en byggnads energiprestanda. Målet är detsamma; vi vill stimulera åtgärder till förbättrad energiprestanda.

1. Vi sätter upp en skylt som pedagogiskt och illustrativt talar om byggnadens energiprestanda. Då kan hyresgästerna (om de vill) ställa krav på förbättringar. Vi informerar.

2. Vi analysera vad det är som får hyresgästen att reagera på byggnadens energiprestanda. Utgående ifrån utformar vi budskapet. Vi kommunicerar.
Hur vi tar oss an frågeställningen om att stimulera fastighetsägaren till att genomföra åtgärder, i det här fallet bättre energiprestanda, påverkar alltså möjligheten att nå resultat.

I alternativ 2 är fokus på ”hur får vi det att hända?” I alternativ 1 fördjupar vi oss inte i vad det är som får hyresgästen att agera, utan har fokus på att ge information, vilket med sannolikhet gör att vi inte når önskat resultat.

Nu är energideklarationen under översyn...

... och med anledning av införandet av NNE (Nära nollenergibyggnader) i BBR så uppdaterar nu Boverket föreskrifterna för energideklarationen. Informationen ska bli mer attraktiv och konsumentinriktad, vilket i förlängningen ska öka takten på energieffektivisering av det svenska byggnadsbeståndet. Det är bra.

Kuriosa till historien om Energideklarationen...

är att skylten jag fick ögonen på i trapphuset anger att byggnaden har god energiprestanda (om jag tolkar det rätt). Väl inne på kontoret upptäcker jag att det är kallt och personalen fryser. Som permanent lösning på problemet kan jag räkna till fem, sex fristående elektriska element utspridda i kontorslandskapet.

Det är kanske tur för fastighetsägaren att få har sett skylten, men det var kanske inte tanken med energideklarationen.

VECKANS JOHAN

Varje vecka kommer Johan Nuder att reflektera över hållbart byggande ur olika aspekter här på ichb.se. Hör gärna av dig om du har liknande tankar eller kommentarer kring texten.