Veckokrönika: Sim sala BIM - så blev vi hållbara

VECKANS JOHAN: Det är enkelt att förstå hur vi kan effektivisera arbetet med att bygga hus genom att få ”digital koll”. Att vara effektiv betyder inte att man per automatik blir hållbar, men att bli effektiv med hjälp av digitaliseringen underlättar möjligheten att vara hållbar.
Publicerat: 2018-05-15

När man står i orkanens öga märker man inte av att det blåser ordentligt på lite avstånd. Mycket talar för att vi befinner oss just där nu. En spännande tid där man kan upptäcka mycket bara man lyfter blicken något och är lite mer nyfiken än andra.

Som rubriken antyder finns det ett digitalt inslag, förkortningen BIM, Building Information Model. Kanske det börjar låta uttjatat men konsekvensen av den digitala invasionen i byggsektorn kommer sannolikt att stöpa om det mesta. BIM är bara en förkortning som beskriver att något är på väg att hända, ett annat är IoT, Internet of Things. Var så säker, runt hörnet kommer det att blåsa betydligt mer, och de digitala förkortningarna kommer att stå som spön i backen.

Vad har då det här med hållbarhet att göra? Jo, precis allting! Låt mig tänka lite utanför boxen kring hur digitaliseringen underlättar vår möjlighet att vara hållbara inom bygg- och fastighetssektorn.

Nybyggnation – det är bara början! Visst är det enkelt att förstå hur vi kan effektivisera arbetet med att bygga hus genom att få ”digital koll”. Att vara effektiv betyder inte att man per automatik blir hållbar, men att bli effektiv med hjälp av digitaliseringen underlättar möjligheten att vara hållbar, och det kommer vi att utnyttja. Det blir så uppenbart när man har ”full koll” på informationen, hur hållbart vi agerar. Det kan handla om logistik, svinn eller energi.

” Att vara effektiv betyder inte att man per automatik blir hållbar, men att bli effektiv med hjälp av digitaliseringen underlättar möjligheten att vara hållbar, och det kommer vi att utnyttja.”

Renovering – förblir det analogt? Nej, inte det minsta, tvärtom! Processen med att digitalisera ritningar är bara i sin linda, och det kommer inom en snar framtid att vara ”hygien” inom ombyggnad och renovering.

Nya material byggs in med sensorer (IoT) som hjälper oss att tala om hur fastigheten fungera och även hur miljön för brukarna är. Lite längre fram kommer det säkerligen vara en värdemässig skillnad mellan en analog byggnad och en digital. Jämför en villa som är ansluten till fiber med en som inte är det, vilken skulle dina barn välja?

Så mitt råd till dig som står inför beslut om att utveckla din fastighet: kliv ut ur stormens öga och känn efter om det blåser mera där, en bit från ditt trygghetscentrum. Lyft blicken mot mer hållbara digitala möjligheter. 

Johan Nuder, koordinator Informationscentrum för hållbart byggande