Veckans gästkrönika: Hållbara städer - ett klassiskt Moment 22?

VECKANS KRÖNIKA: SABO har med Kombohusen visat att det går att bygga nyckelfärdigt till 25 procent under marknadspris. Det är en del i det helhetstänk som behövs för att ta oss ur byggandets Moment 22. Svårt, men den som satsar långsiktigt kommer att bli rikligt belönad.
Publicerat: 2018-06-05

Integration, sysselsättning, höga byggpriser och ökande behov av samhällsservice, utbildning samt nya och renoverade bostäder är parametrar som försvårar målsättningen att skapa attraktiva livsmiljöer med energi- och resurseffektiva bostäder till rimlig kostnad. Så hur löser vi ekvationen?

Starta i de sociala frågorna

Grundläggande är att människor trivs och vill bo kvar. Endast då kan städernas attraktivitet och fastighetsvärdena öka och finansiera hållbara renoveringar som ytterligare ökar områdenas attraktivitet.

För att minska utanförskapet behöver vi identifiera lösningar för att minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka integration, samhällsservice och minska brottsligheten. Om samtliga dessa behov kan mötas finns det möjlighet att minska utanförskap och succesivt bygga upp människors självkänsla och samhällen som människor vill flytta till och hjälpa till att utveckla.

Minska byggkostnaderna

Renoveringsbehovet är fortsatt stort inom flerbostadshusbeståndet. Med ökade fastighetsvärden och förbättrade balansräkningar kan bostadsbolagen förbättra sina finansieringsvillkor. Om de samtidigt kan sänka byggkostnaderna kan detta leda till att hyreshöjningarna kan hållas på en rimlig nivå. Men finns det så stora effektiviseringar att göra i renoveringsprocessen?

Mycket har helt klart hänt sedan 60-talets miljonprogramsbyggen men kanske inte allt till det bättre. På 60-talet byggde exempelvis 350 000 byggnadsarbetare så mycket som 100 000 lägenheter per år, att jämföra med de 320 000 byggnadsarbetare som år 2014 uppförde 30 000 lägenheter.

Öka energi- och resurseffektiviteten

Leveranser utgör vidare ca 50 procent av entreprenadkostnaden men bygglogistikcentraler visar att transporterna kan halveras. Och varför ska hantverkarna behöva åka och hämta, vänta på eller leta efter gods på arbetsplatsen, bära in och återvinna emballage? Om någon annan gjorde det enkla jobbet kunde de 13 procent av sin arbetstid som en VVS-hantverkare idag lägger på sitt hantverk ökas?

Slutligen har SABO genom Kombohusen och de allmännyttiga Stockholmsbolagen genom Stockholmshusen redan visar att nyckelfärdiga fastigheter till fasta priser kan byggas till 25 % under marknadspris. Det borde inte vara omöjligt att överföra dessa koncept till renoveringsmarknaden.

"Målsättningen att nå ytterligare 50 procent effektivare energianvändning till 2030 ställer stora krav på upprustningen av det befintliga fastighetsbeståndet. Sveriges aktiva energieffektiviseringsarbete har dock avverkat många av de lägst hängande frukterna."

Ökade fastighetsvärden i kombination med minskade byggkostnader ökar lönsamheten för energi- och resurseffektiviseringar och om vi samtidigt lägger till ett mer långsiktigt investeringsperspektiv har vi chans att klara även denna målsättning.

Innovation i alla led

För att ta oss ur det klassiska moment 22 som byggandet befinner sig i krävs med andra ord ett helhetstänk. Ett tänk som involverar samtliga hållbarhetsdimensioner och ett kostnads-, energi- och resursfokus med kontroll på att totalen sker till rimlig kostnad.

För att få till detta krävs ökad innovation i alla led såväl processer, affärsmodeller, teknik som upphandling, genomförande och drift. Tyvärr finns ingen genväg utan alla steg i arbetet måste vävas samman. Svårt ja, men den som satsar långsiktigt kommer att bli rikligt belönad.