Krönika: "Tänk globalt. Agera lokalt!"

KRÖNIKA: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, har skrivit krönikan som uppmärksammar att det idag är FN-dagen. Hans uppmaning riktar sig till oss alla: "Planeten är inte större än att alla kan vara med och påverka den."
Publicerat: 2018-10-24

Idag är det FN-dagen och då tycker jag det är läge att fundera lite extra över de globala hållbarhetsmålen. De är sjutton stycken till antalet och många av oss känner nog att de rör lite väl stora frågor för att vi själva ska kunna påverka dem. Men om du går igenom dem så visar det sig med största sannolikhet att du i såväl ditt yrkesutövande som privat faktiskt har en hel del inverkan på dessa områden.

Enkelt att hitta saker som kan göras

För egen del verkar jag inom fastighetsbranschen och där är det relativt enkelt att hitta saker som kan göras och som i viss utsträckning redan görs idag. Exempelvis finns det fastighetsföretagare som

  • arbetar för att motverka segregation och utanförskap,
  • investerar i solel och andra hållbara energikällor
  • anordnar läxhjälp och studierum för trångbodda skolungdomar
  • engagerar sig i trygghetsskapande insatser i stadsmiljön för att du oavsett kön ska kunna ta dig hem från nattbussen
  • har biodlingar och anlägger gröna tak för den biologiska mångfaldens skull
  • bygger och utvecklar städer med hållbara material, energieffektiva transporter och social jämställdhet i fokus.

Listan över exempel kan göras lång, men vi har långt ifrån gjort tillräckligt och det är långt ifrån alla som bidrar.

Ägna fem minuter åt fem saker som förändrar

Därför vill jag nu skicka en uppmaning till dig att ägna några minuter åt att gå igenom de 17 punkterna och fundera ut fem saker som du kan förändra i ditt liv eller i ditt företagande som i stort eller smått leder oss i rätt riktning. För även om frågorna känns stora är den här planeten inte större än att du kan vara med och påverka den.

Rudolf Antoni
Vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR AB