Krönika: "Det analoga staketet hindrar ett hållbart byggande"

KRÖNIKA JOHAN NUDER: "Det som är så spännande är att det inte bara är effektivitetsvinster i det här – det är ännu mer ett bidrag till att bygga mera hållbart. När flöden digitaliseras går mindre material till spillo, det behövs mindre energi och förutsättningarna att arbeta mera cykliskt ökar."
Vägvisare Analog-Digital. Bild: Mostphotos
Publicerat: 2019-01-25

Det är utan tvekan så att samhällsbyggnadsbranschen står inför en av de största utmaningarna någonsin. Bristen på bostäder, en uppdämd renoveringsskuld, en byggsektor med storklimatpåverkan och dessutom en resursbrist på personal – det är ingen enkel ekvation att lösa!

Det är lätt att bli hopplös och ge upp, men det är i just sådana här situationer det är viktigt att se på möjligheterna och söka hitta nya vägar, för vägar framåt finns det alltid.

Någon har sagt att byggbranschen är den sektor som sist kommer att anamma möjligheterna med digitaliseringen – till och med jordbruket lär ligga före. Egentligen en ointressant frågeställning, det är ingen tävling mellan branscher. Det som däremot är viktigt och riktigt intressant är att det här är en möjlighet, ett verktyg, som vi kan använda för att lösa denna svåra ekvation.

Digitalt är hållbart, analogt är det inte!

Någon kanske invänder och tycker att digitaliseringen inte är lösningen på våra problem. Det beror nog på vad man menar med att digitalisera samhällsbyggnadssektorn. Om det handlar om att effektivisera våra nuvarande processer med digitala hjälpmedel är jag beredd att hålla med – att göra det hjälper oss inte, det har vi dessutom gjort sedan en lång tid tillbaka.

Utmaningen är nu att göra allt som går digitalt, eller rättare sagt att ta bort så mycket analogt som möjligt. Återigen kommer invändningen: Hallå, vi bygger ju faktiskt hus! Inte bara det, vi renoverar gamla hus som kanske inte ens har – analoga – ritningar. Det jag menar med att göra allt digitalt är att fullt ut dra nytta av de digitala möjligheterna och förändra de processerna vi arbetar efter – här finns det otroligt mycket mer att göra, begränsningen är egentligen bara fantasin eller vår benägenhet att ändra oss. Att jordbruket ligger före i digitaliseringen handlar inte om att skapa digitala grödor, utan om att sektorn har utvecklat arbetsprocesserna med hjälp av digitala hjälpmedel.

Utan att behöva gå in på detaljer är det tveklöst så att de flesta delarna i våra byggprocesser (nybyggnation såväl som renovering/ombyggnad) kan utvecklas betydlig mer med hjälp av digitala hjälpmedel. Möjligheterna är enorma, men inte bara av att utveckla nya mera effektiva processer, utan även att skapa grund för en snabbare utveckling.

Ett analogt arbetssätt skapar hinder – staket – för att utvecklingen skall ta fart. Det handlar dels om rent processmässig ineffektivitet men i ännu större utsträckning inlåsningseffekter – sämre konkurrens bland annat – med mindre möjlighet till transparens.

Det kan vara svårt att se fördelarna med detta, men tänk på möjligheterna med en digital (inte en dumdigital pdf) översiktsplan eller detaljplan. En plan som är digital kan analyseras och omprövas av en dator tusenfalt många gånger snabbare än en person. Olika planer från olika geografiska områden kan jämföras med varandra. De digitala förutsättningarna i planen kan kontrolleras automatiskt mot de digitala förslagen som man vill bygga. Det här gör att handledningstiderna kan kortas ned avsevärt eller till och med ske i realtid. "Det går ju inte!", säger någon men varför inte? Du kan ju lösa ett försäkringsärende kl. 01:30 på natten idag tack vara digitaliseringen.

Ett annat område är logistiken. Vare sig det är en nyproduktion eller en renovering kommer en ”digital tvilling” att hålla reda på materialflödet – när behöver du vad? Svinn på byggarbetsplatsen minskar, transporter och felbeställningar minimeras. Möjligheterna är oanade!

Det som är så spännande är att det är inte bara effektivitetsvinster i det här paradigmet. Det är ännu mer ett bidrag till att bygga mera hållbart. Ju mer flödena digitaliseras desto mindre material kommer att gå till spillo. Mindre energi kommer att behövas och förutsättningarna för att arbeta mera cykliskt ökar – material som kan återvinnas kommer att digitaliseras och hittar nya användningsområden eller återvinns. Det är därför digitalt blir mera hållbart än analogt!

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande.