Krönika: Co-living är framtidens boende

KRÖNIKA EMMELIE SJÖGREN: "Det finns idag drygt 4,9 miljoner bostäder i Sverige. Tänk er själva: 4,9 miljoner soffor. 4,9 miljoner dammsugare. 4,9 miljoner uppsättningar av porslin, mattor, gardiner... Det är dags att vi börjar skapa mer hållbara strukturer. Att dela boende är en bra början."
Foto: Stena Fastigheter
Krönikören Emmelie Sjögren är projektledare på Stena Fastigheter där hon driver utvecklingen av co-living.
Publicerat: 2019-06-27

Enligt statistik från SCB bor det idag drygt 10,2 miljoner folkbokförda personer i Sverige samtidigt som det finns drygt 4,9 miljoner bostäder. Tänk er själva: 4,9 miljoner soffor. 4,9 miljoner dammsugare. 4,9 miljoner uppsättningar av porslin, mattor, gardiner, städutrustning och lampor. Det är dags att vi börjar använda de resurserna vi har och dela med varandra för att skapa mer hållbara strukturer för framtidens boende!

Själva grundtanken med att dela boende, co-living, är en bra början.
Istället för att bygga tio nya kök kan vi bygga ett. Istället för att tio vardagsrum ska inredas kan vi möblera ett. Det var i den grundtanken som vi startade vårt arbete med att skapa co-living för Stena Fastigheter. Men längs vägen har vi hittat så mycket mer som gör mig övertygad om att co-living är en hållbar boendeform ur alla tre hållbarhetsperspektiven och kommer att vara framtidens boende för många människor.

Människor är i grund och botten sociala varelser som genom hela historien fungerat precis som andra flockdjur. Vi tar hand om varandra, utmanar varandra och lär oss av varandra. Idag är Sverige ett av världens mest ensamhushållstäta länder, mer än var tredje person bor ensam. Jag lägger ingen värdering i det men vill visa på ett alternativ och möjligheterna som finns med det. Utöver att vara en resurseffektiv bostad ger co-living nämligen möjlighet för människor att känna tillhörighet och trygghet. De gemensamma ytorna kan erbjuda en värdefull social samvaro. Att bo med andra som också ser fördelarna av co-living innebär hjälp, utbyte, motivation, inspiration och en större möjlighet att påverka sin omvärld.

Tittar vi på ekonomisk hållbarhet finns ett tydligt exempel på problematik när vi pratar om hur svårt det är för unga att komma in på bostadsmarknaden. Även med en stabil månadsinkomst finns hinder för insteget men med en växande gigekonomi där fasta anställningar ersätts med tillfälliga ”gig” förändras dessutom intäktsströmmarna vilket hyres- och bolånesystemen inte är anpassade för. De boendeformer vi har att välja på i Sverige idag svarar inte på de behov som uppstår på denna nya arbetsmarknad.

Att köpa en bostad kräver ett stort kapital som är svårt för unga personer att skapa samtidigt som det är en stor investering att göra för att sedan sälja vid nästa ”gig”. Att hyra en bostad kräver i våra storstäder flera års väntan i en bostadskö som du innan ett gig kanske inte ens vet vilken den är. Detta driver en osund andrahandsmarknad med de boende som offer. Co-living som ny boendeform där allt redan finns på plats, där det är färre sökande och där du kan hyra en bostad samtidigt som du samlar köpoäng kan svara på dessa behov.

En annan skillnad idag mot tidigare är att vi delar mycket mer på en global nivå än vi gjort tidigare. En person som är uppvuxen i Stockholm kan lika gärna bosätta sig i München och en person uppvuxen i Rio kan bosätta sig i Göteborg. Det är arbete, intressen och relationer som styr. Nya flyttmönster tillsammans med globala trender och digital utveckling påverkar vad som efterfrågas av våra bostäder. Co-living främjar en hållbar livsstil och passar de personer som vill dela samt ser en fördel av att flytta rakt in i ett färdigt hem med genomtänkt inredning där städningen är utförd, uppkopplingen ingår och du har flera nya vänner som kan visa dig runt i staden.

Jag har förståelse för att co-living inte är för alla men är övertygad om att under minst en fas i livet kommer det för de flesta bli den bästa möjliga boendeformen. Om vi ska skapa mer hållbara strukturer för framtidens boende måste vi börja någonstans. Co-living som ny boendeform är ett sätt att testa nya affärsmodeller, funktioner och lösningar på. Genom att vara lyhörda för de boendes idéer, intressen och behov kan bostäderna utvecklas vidare.

Det är en fin tanke att bygga resurseffektiva bostäder som med tiden kan fortsätta att bli smartare och grönare allt eftersom. För att skapa utveckling på riktigt är det viktigt att även vi ser till att dela med oss, ta hjälp och arbeta tillsammans med andra. Genom att dela får du mer!