Kejsaren behöver nya kläder om byggbranschen ska minska klimatbelastningen

Mänskligheten har förändrat morgondagen och effekterna av detta måste begränsas. I byggbranschen måste alla aktörer nu samarbeta för att bidra till en fossilfri och koldioxidneutral framtid. Det skriver Martin Skarhall som är kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare på Tommy Byggare i Alingsås.
Martin Skarhall, KMA-samordnare på Tommy Byggare i Alingsås.
Publicerat: 2019-08-27

Byggbranschen är full av varierande miljökrav, regler och förväntningar och som byggentreprenör blir man ibland sittandes tyst för att inte stöta sig med kunden eller någon sakkunnig.

Här är några exempel där jag kan känna mig som de i sagan som var tysta för att inte verka korkade då de inte såg tyget som kejsarens konsulter vävde. 

  • Energiberäkningar är idag starkt reglerade i BBR. Men måste beräkningen vara så exakt? Jag har sett projekt genomföra panikbyten av isoleringsmaterial när beräkningen blivit 1 kWh/m2för hög. Det baserat på en beräkning där värdena i bästa fall är ungefärliga och alltid väldigt teoretiska. Det är ju inte den där kilowatten som är problemet, det är klimatbelastningen. Ska det vara så svårt att reglera fram en koldioxidberäkning för nyproduktion? Vi behöver ha siffror för att utveckla metoder för beslutsfattande och vi behöver dem även om de inte är perfekta.
  • Alla vill undvika framtida asbest- och PCB-skandaler. Det löser vi med loggböcker och miljöbedömningar. Men har någon funderat över vad man ska göra med informationen eller hur den ska förvaltas? Hade vi haft Byggvarubedömningen på 70-talet hade produkter med asbest troligen bedömts som accepterade och en loggbok från 1975 hade inte hjälp oss något idag. Snickare insjuknar fortfarande i mesoteliom. Att kräva att byggvaror har en miljöbedömning och att logga dessa med en avvikelse för de som får underkänt, är ett bra medel för att få bort de sämsta produkterna från marknaden.
  • Ett område väljer vi att inte låtsas om – infästning. I ett nyligen avslutat projekt med ett hyreshus köpte vi 98 655 förpackningar med infästning. Med ett snitt på hundra per förpackning är vi uppe 10 miljoner små metallbitar. Alla med någon legering och nollkoll på tillverkningsprocess och innehåll.
  • Cirkularitet dominerade Byggforum 2019. En talare nämnde, kanske av misstag, att de hus vi bygger idag kanske ska stå där i tvåhundra år. För mig som byggentreprenör känns det befriande om fler tror att våra hus kommer att stå kvar så länge. Regelverk och beställarkrav får det att låta som att god beständighet är 50 – 100 år. Så länge ska stommen stå och däremellan ska man kunna genomföra ett stambyte. Miljonprogrammet skulle med den logiken snart vara rivet. Vinsterna av cirkularitet kan hämtas hem tidigast om tvåhundra år, lite tidigare om vi river våra hus för tidigt, ungefär som alldeles för många kök och kontor byts ut långt innan det behövs.

Slutsatsen är att decimaler av beräknad energiåtgång, tio miljoner obedömda skruvar eller cirkulär ekonomi om tvåhundra år inte kommer att hjälpa oss att klara något av klimatmålen i Agenda 2030.

Vi rör oss med stora steg in i Antropocen, en epok som människan påverkar och vi har skapat ett klimat där förutsägbarhet bytts mot en obehaglig osäkerhet. Vi har förändrat morgondagen och nu måste vi begränsa effekterna av det.

Därför måste alla aktörer samarbeta för att få byggsektorn fossilfri och koldioxidneutral - NU!

Nämnde jag att det vackra miljötyg som vävs åt kejsaren ser lite genomskinligt ut från mitt håll?