Krönika: Vad alla bör veta om uppvärmning

Elförsörjning kan tyckas vara en komplex fråga som gemene man inte behöver känna till. Jag tycker det är precis tvärtom. Om vi inte vet att vi bör samplanera en renovering med energieffektivisering så missar vi chansen att agera klimatsmart och hållbart. Det är bara dumt.
Porträtt av Johan Nuder, montage med hus i bakgrunden. Foto och montage: Tobais Sterner
Johan Nuder, koordinator Informationscentrum för hållbart byggande
Publicerat: 2019-10-29

Hösten är här och utomhustemperaturen sjunker. Vi går in i en period där vi spenderar mycket tid inomhus. Vintern väntar runt hörnet med kalla dagar och våra byggnaders brister avslöjas i högre omfattning. Elräkningen skjuter i höjden, det är drag under våra fönster och i vissa fall blir inomhusluftens kvalitet påtagligt sämre.

På det stora hela bor och verkar vi i Sverige i byggnader av en god kvalitet. De allra flesta av oss bor i hus som byggdes för många år sedan, kanske så länge sedan som 50 år eller mer, och som uppfördes med andra ideal och annan kunskap.

Idag ställer omvärlden andra krav på oss att agera mer klimatsmart och vi har lärt oss att bygga klimatanpassade hus. Men nybyggnationen av bostäder står bara för knappt en procent varje år. De 99 procent som redan står där använder två till tre gånger mer energi per kvadratmeter i uppvärmning, de har inte sällan en sämre inomhusluft och dessutom ett eftersatt underhåll. Renoveringsbehovet är med andra ord stort.

Okunskapen fortfarande stor

Häromdagen pratade jag med en tv-journalist. Jag försökte nå fram med budskapet om att vi behöver bygga och renovera mera hållbart för att klara klimatmålen. Jag berättade att bygg- och fastighetssektorn släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilarna gör i Sverige. Lite oväntat fick jag ett konstaterande till svar: ”…Men uppvärmning i Sverige orsakar knappast några CO2-utsläpp att tala om. Sedan vi under 90-talet ersatt oljepannor med värmepumpar är detta inte längre ett problem.”

Döm om min förvåning. Inget ont om journalister, men om påståendet att uppvärmning av byggnader och el inte innebär någon klimatbelastning speglar det allmänna kunskapsläget så är det olyckligt.
Rätt siffra är att uppvärmning med fjärrvärme och el orsakar hela fem miljoner ton CO2-utsläpp årligen. Sätt det i relation till att samtliga personbilstransporter i Sverige orsakar elva miljoner ton CO2-utsläpp årligen.

Som att välja mellan pest och kolera

Om den allmänna uppfattningen är att uppvärmningen inte är något att tala om ur ett CO2-perspektiv, så är det väl knappast troligt att man tycker att vi behöver energieffektivisera våra byggnader? Då är det ok att fortsätta ”elda för kråkorna”?
Nej, så enkelt är det inte tyvärr. Det är utan tvekan så att vi kommer att använda mer energi i framtiden – elbilar skall laddas och industrin blir allt mer el-intensiv.

Är det då inte bara att ”släppa på mer el?” Men återigen nej, där finns ytterligare en utmaning som vi måste lösa: vi har inte tillräckligt med ledningar att transportera elen med – det är kapacitetsbrist i elnätet. Faktum är att redan idag får svenska kommuner ge avslag på industrietableringar på grund av att de inte kan garantera ström.

Det är nu sambanden blir tydliga och vikten av att sprida kunskap kring hur vi använder energi i uppvärmning av byggnader blir avgörande. Att bygga fler ledningar tar lång tid och kräver extrema investeringar. Det betyder att ”kråk-eldning” blir bekymmersamt och definitivt inte hållbart. Och eftersom vi har ett stort allmänt renoveringsbehov så kommer kommer energieffektivisering i samband med renovering av de befintliga byggnaderna att bli en avgörande faktor för att klara elförsörjningen i Sverige.

Vilken är den viktigaste poängen?

Resonemanget ovan är viktigt. Det påvisar att kännedomen för dessa frågor är på tok för låg hos den breda allmänheten. Lite tillspetsat kan man säga att många i Sverige idag ändå vet att bilen, flyget och biffen påverkar på klimatet - men inte att byggnaderna och byggaktiviteter gör det.

Visst, man kan tycka att elförsörjning är en komplex fråga som de flesta inte behöver känna till. Men det man inte vet reagerar man inte på! Om man inte känner till att man bör samplanera en renovering med energieffektivisering så missar vi chansen att agera klimatsmart och hållbart. Den chansen kommer inte igen!