Nyårskrönika av Johan Nuder: "Härligt, 2019 finns massor att uträtta!"

2018 var ett år fullt av insikter om att ett stort arbete måste göras för hållbart byggande. Vi sjösatte vår webb och började paddla. Det har hänt oerhört mycket och det finns ännu mer att uträtta under 2019 – vilken härlig känsla!
Kajak vinter i skärgården
Publicerat: 2018-12-31

Nyåret väntar runt hörnet och det känns naturligt att stanna upp ett ögonblick för att både reflektera kring årets händelser och samla tankarna kring vad vi skall göra nästa år. Det har hänt oerhört mycket under det här året och det finns ännu mer att uträtta under 2019 – vilken härlig känsla!

För mig personligen började denna resa den 4 december 2017 då jag klev in på Svensk Byggtjänst och axlade rollen som koordinator för Informationscentrum för hållbart byggande.

Jag minns det som en rivstart där julkänslan så smått hade börjat infinna sig, samtidigt som stressen för att kunna lansera vår webb den första januari nästan kändes oöverstiglig. Hela havet stormade där jag sköljdes över med IT-frågor och hållbarhetsbegrepp som jag knappt förstod. Trots det lyckades vi sjösatta ichb.se på årets första dag – vi var igång, dags att börja paddla!

Årets början präglades mycket av att sätta sig in i vad uppdraget innebar men minst lika mycket att så snabbt som möjligt söka formulera en strategi för hur vi skulle gå tillväga. Relativt tidigt förstod jag att det handlade mycket om att skilja ut vad som var viktigt och att prioritera insatserna. Jag levde de första månaderna med två mantran: ”Var läcker det hållbarhet?” och ”Hur får vi det att hända?”.

Sakta började en bild konkretiseras där jag med hjälp av många kunniga kollegor fick en större förståelse kring hur kartan kring hållbart byggande såg ut. Konturerna kring hur vi bäst borde navigera blev tydligare och även vilken kurs vi borde hålla för att nå målen.

Det första vi blev på det klara med var att vi måste kommunicera information om hållbart byggande – inte ”bara” informera. Den andra var att vi måste prioritera vilka mottagare vi inledningsvis väljer att kommunicera med. Slutligen kom vi fram till att paketeringen av informationen var helt avgörande för att den ska nå fram.

Rätt snart insåg vi att en betydande del av vår målgrupp, de som beslutar om att välja mer eller mindre hållbara val när de skall bygga eller renovera, är lekmän. Det är personer som inte jobbar med byggrelaterade frågor över huvud taget och som verkligen inte söker efter information i forskningsrapporter eller för den delen i traditionella byggtidningar.

En annan insikt var att det helt avgörande fotavtrycket byggsektorn gör på klimatet kommer från det befintliga byggnadsbeståndet. En tredje betydande faktor är att en majoritet av de företag som genomför byggaktiviteter i Sverige är småbolag med ett fåtal anställda. Kartan blev tydligare och tydligare.

2018 har varit ett år av etablering. Vi har i stor utsträckning lärt oss ”var läcker det hållbarhet?” och även blivit bättre på att förstå ”hur får vi det att hända?”. 2019 blir ett år då vi kommer att ”fylla på butiken” med mer information och inspiration samt att på ett betydligt mer effektivt sätt nå ut med den viktiga informationen att det går att bygga och renovera betydligt mera hållbart.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som har bidragit till att vi har nått så långt som vi har gjort. Det har inte alla gånger varit lätt och många gånger har flera gjort det där lilla extra som behövs, fast det känts motigt. Utan allas insatser och stöd från påhejare utifrån hade vi inte nått så här långt.

Vi på Informationscentrum för hållbart byggande ser fram emot ett 2019 med ännu mer fokus på att bygga mera hållbart.

Gott Nytt År!