Veckans gästkrönika: Hållbar utveckling är en process - inte ett projekt

KRÖNIKA AV LISE-LOTT LARSSON KOLESSAR, hållbarhetsstrateg, White: Att planera och bygga hållbart handlar om att våga tänka långsiktigt, ta ledningen och att visa mod. Ingen lagstiftning tvingar oss, Men vill vi åstadkomma det här tillsammans så kommer det att löna sig. För alla.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White arkitekter.
Publicerat: 2018-06-26

Sverige har bostadskris och har till och med fått FN-kritik för att inte tillgodose sina medborgare med bostäder. Samtidigt har vi byggkris och byggföretagen varslar. Många bostäder har byggts för en speciell målgrupp men den marknaden är nu mättad.

Mycket av den segregation vi ser idag är ett resultat av felplanering – vi vet numera att vi har byggt fel. Vi vet att blandade bostadsområden mår bättre. Vi vet att människor ofta är stolta över sina områden och vill bo kvar. Det krävs dock stort mod att våga bygga annorlunda eller i ett område som inte visar de rätta siffrorna för exploatering.

Kunskapen om människors betalningsvilja är generellt låg och våra metoder att bedöma framtida värden och våga bygga i osäkra områden är bristfälliga.

Att planera och bygga hållbart handlar om att våga tänka långsiktigt. Att ta ledningen och att visa mod. Det finns ingen lagstiftning som tvingar oss att bygga hållbart. Vi måste vilja verka för ett hållbart samhälle, tro på att det lönar sig. Och samverka mellan kommun och näringsliv. En gemensam vision om hållbar utveckling är en bra grund att samverka kring. Vem vill inte ha hållbar utveckling?

"Men många frågar sig vad hållbart byggande egentligen kostar? Har vi verkligen tid och pengar till att jobba med hållbar utveckling – vi håller ju på att bygga bostäder här! Min motfråga blir alltid: vad kostar det att inte göra det?" 

Men många frågar sig vad hållbart byggande egentligen kostar? Har vi verkligen tid och pengar till att jobba med hållbar utveckling – vi håller ju på att bygga bostäder här! Min motfråga blir alltid: vad kostar det att inte göra det?

Att nyttja planeringsprocessen bättre för att åstadkomma hållbar utveckling är lönsamt för alla. När vi planerar passar vi på att bygga hållbart och vi gör det tillsammans. Vi passar på att utveckla befintliga värden och tillföra nya när vi ändå är i gång.

Vi behöver lära oss mer om och inventera befintliga värden. Det finns annars finns risk att vi bygger bort dem – både de sociala och de ekologiska värdena. Vi behöver också förstå att sätta värde på framtida utveckling.

Vi kan göra det genom medskapande. Genom proaktiv dialog kan vi utnyttja människors kunskap om platser. Låt invånarna hitta lösningarna. Ägna mer tid åt proaktiv dialog än till lagstadgade samråd.

Vi kan göra det genom kunskapsbaserade beslut. Ni har säkert hört Hans Roslings tal om hur det står till i världen, och att slumpen gissar bättre än människor med fördomar. Tyvärr styrs även stadsplanering ibland av förutfattade meningar och okunskap.

Med en gemensam vision om hållbar utveckling kan vi samlas runt stadsutvecklingen och byggandet och styra mot hållbar utveckling tillsammans. Det finns inga lagstadgade krav för hållbar utveckling – däremot kan vi luta oss emot de globala målen – vill vi åstadkomma det här tillsammans så kommer det att löna sig. För alla – samhället, företagen och individerna.

 Hållbar utveckling är inte ett projekt, det är en process: Visioner och medskapande i stället för lagstiftning, kunskap i stället för fördomar och forskning i stället för tyckande.

LISE-LOTT LARSSON KOLESSAR är hållbarhetsstrateg på White arkitekter och projektledare för Södertörnsmodellen, ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och forskare för att uppnå hållbar stadsutveckling.

"Med gemensam vision om hållbar utveckling som grundläggande förutsättning i all planering bidrar Södertörnsmodellen till mer kunskapsbaserat beslutsfattande genom att utgå ifrån kunskap och fakta, proaktiv dialog med medborgarna och frivillig samverkan."