Introduktion hållbar fönsterrenovering

Introduktion hållbar fönsterrenovering

Det är viktigt att se över sina fönster, både sett till husets ventilation och energiförbrukning. En vanlig fundering är då om man ska renovera eller byta ut dem helt och hållet. Flagnande färg och slitna karmar gör ofta att man tror att det är dags att byta dem, men i vissa fall kan det istället löna sig att renovera de befintliga.

 
När är det dags att renovera fönster?

När är det dags att renovera fönster?

medan fönster som är tillverkade under 60-70-talet ofta är av sämre kvalitet och då behöver bytas ut. Fönster från 80-talet och framåt kan ofta renoveras med gott resultat. Att äldre fönster går att renovera beror på att de förr tillverkades av bra virke med hög kvalitet som klarar av normala påfrestningar. Med rätt underhåll kan de klara sig mycket länge. Fönster från 60-70-talet är ofta av sämre kvalitet eftersom de massproducerades och var gjorda av sämre virke samt med färg som inte håller så länge. På 80-talet blev tillverkningsmetoden så pass bra igen att fönstren i många fall kan renoveras.

För att veta när det är dags för renovering kan man ta in en sakkunnig som får göra ett utlåtande, men först kan du göra några enkla tester. Se över fönstren för att få en uppfattning om det är dags för renovering:

 • Stäng alla fönster i huset och ta fram ett ljus. När det blåser ute tänder du ljuset och håller det i närheten av fönstren. Om lågan fladdrar tyder det på att fönsterna inte är tillräckligt täta och är i behov av renovering.
 • Känn på väggar och golv. Om väggarna är kalla eller om det drar på golvet är det ett tecken på renoveringsbehov.
 • För träfönster kan man också kontrollera fönsterbågen genom att sticka i den med en kniv. Om träet känns hårt och fast och inte smulas sönder är det troligen i bra skick. Tänk på sticka på ett ställe som inte ligger direkt i blickfånget. På den nedre delen av fönsterbågen samlas ofta väta och bågen slits mycket så den delen kan eventuellt behövs bytas ut mot friskt trä.
 • Kontrollera över- och underbleck, beslag och gångjärn efter rostangrepp. Om de är svårt angripna bör de bytas ut men annars räcker det med att slipa bort och måla dem med rostskyddsfärg.
 • För träfönster ska du kontrollera eventuella rötangrepp, flagnande färg och om det saknas kitt. Om bitar börja lossna eller det är lätt att peta bort är det dags att kitta om fönstret.
 
Tre typer av fönster

Tre typer av fönster

Generellt finns det tre typer av fönster:

PVC-fönster är tillverkade av PVC-plast och har ofta ett lägre pris än trä- och aluminiumfönster. De kräver ytterst lite underhåll men om en skada uppstår är den ofta svår att reparera. Därför kan livslängden variera. Det är även svårt att måla om PVC-fönster.

Träfönster är den vanligaste fönstertypen i villor och fritidshus. De är billiga, lätta att måla om och går att hitta i många olika typer av utförande. Träfönster kräver en del underhåll och livslängden beror på träets kvalitet.

Aluminiumfönster är tåliga och kräver inte så mycket underhåll. Idag finns det även fönster som kombinerar trä och aluminium.

Underhållsfria fönster?

Det finns många typer av PVC- och aluminiumfönster som anges vara underhållsfria, vilket kan låta lockande. Ofta håller dessa fönster under många år men när de väl är uttjänta går de inte att renovera eller underhålla vilket gör att man måste byta fönster, igen. Det är varken resurs- eller kostnadseffektivt. Om man istället väljer träfönster får man göra en del underhåll men gör man det kan de hålla i hundratals år.

 
Renovera miljösmart med energiglas

Renovera miljösmart med energiglas

I villor är det vanligt att cirka 35 procent av den energi som läcker ut ur huset gör det genom fönstren. För att minska energiläckaget kan man installera ett innanfönster av lågenergiglas och täta runt fönstren. Energiglas har ett mycket tunt och hårt oxidskikt vilket släpper igenom nästan lika mycket ljus men stoppar 85-96 procent av stålningsförlusterna. Beläggningen är lika tålig som själva glaset och reflekterar även långvågig värmestrålning. Det gör att cirka 50 procent mer värme stannar i rummet. Energiglas gör att värmeläckage och kallras minskar, uppvärmningskostnaden blir lägre och inneklimatet blir behagligare. Genom att renovera med energiglas går det att bevara husets estetik.

Tester visar att det går att fördubbla fönstrets isolerförmåga med energiglas, vilket i sin tur gör att man kan ha lägre inomhustemperatur. Isoleringsförmågan anges med ett U-värde (W/m2K). Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga har fönstret. Äldre träfönster har ett U-värde på cirka 2,8. Genom att montera ett energiglas kan det förbättras till 1,8. Om du även sätter in en isolerruta (ytterligare ett glas)  kan du få ner U-värdet till 1,3-1,5. Varje grad du kan sänka temperaturen sparar du cirka fem procent av uppvärmningskostnaden och kan därmed spara lika mycket energi som om du skulle tilläggsisolera vinden eller byta uppvärmningssystem.

Utöver bra glas är det även viktigt att alla fönster är tätade så kontrollera att tätningslister är hela och att drevningen (utrymmet mellan fönsterkarmen och väggreglarna) är i bra skick.

Eftersom energiglas inte släpper igenom riktigt lika mycket ljus kan det bli mörkare inomhus så tänk på att välja glasrutor med hög ljusgenomsläpplighet.

 
Renovera eller byta ut fönster ur miljösynpunkt

Renovera eller byta ut fönster ur miljösynpunkt

Frågan om det är mest miljövänligt att renovera fönstren eller byta ut dem är komplex. Nya fönster kräver en hel del energi eftersom nytt glas måste tillverkas och köper man ett PVC- eller aluminiumfönster är även detta energikrävande material sett till framställningen. Risken med att köpa nya fönster är att de kan ha sämre kvalitet än de befintliga och ibland även är svåra att underhålla. Om man köper nya kan man hamna i en dålig spiral där man måste byta fönster med jämna mellanrum. I renoveringsskedet är det troligen mer miljövänligt att renovera sina gamla fönster.

Däremot går det oftast att få ett lägre U-värde med nya fönster jämfört med renoverade, vilket minskar uppvärmningsbehovet och därmed sänker energiförbrukningen. Energiförbrukningen i huset kommer då att vara lägre under fönstrets hela livslängd.

Svaret på vilket som är det bästa alternativet ur miljösynpunkt beror alltså på vilken typ av fönster man har, dess nuvarande skick, vilket U-värde man kan nå ner till, vilken typ av nytt fönster man väljer och hur husets energiförbrukning påverkas av detta. Det enda sättet att få ett exakt svar på detta är att göra en livscykelanalys på det enskilda fönstret men det kan kännas övermäktigt för en privatperson. Undersök därför vilket U-värde som kan uppnås och vilka energibesparingar det kan ge per år. Då får du en indikation på vilket alternativ som är bäst för just ditt hus.

Att tänka på vid fönsterbyte

Om du bygger nytt eller måste byta ut fönstren i ditt hus bör du fundera på karaktären på huset. Genom att byta fönster kan utseendet på huset förändras drastiskt, både till det bättre och det sämre, så det är värt att fundera över. Genom att byta ut fönstren kan husets värde både stiga och sjunka beroende på hur väl de passar in i övrig arkitektur. Välj material av hög kvalitet och fönster som är möjliga att renovera på lång sikt. Se till att de fönster som demonteras källsorteras på rätt sätt eller se om de kan återanvändas i någon annan byggnad där krav på energi inte är lika hög.

Utöver utseende och material, välj fönster med bra isolerförmåga. Nya fönster bör ha ett U-värde på minst 1,2, gärna ner till 1,0. Under 1,0 kan det finnas risk för kondens på fönstrets utsida. Stäm av detta med en fönstertillverkare.

Med nya fönster finns även risk för att ljusinsläppet blir sämre på grund av kraftigare snickerier och grövre fönster. Även detta bör ses över innan installation.

Ta hänsyn till ventilationen

Beroende på husets ventilationssystem kan fönster och tätningslister påverka hur bra ventilationen fungerar. Om du känner dig osäker kan du rådfråga en sakkunnig hantverkare eller ventilationsexpert. Genom branschorganisationen Svensk Ventilation går det att hitta medlemsföretag över hela landet.

För hus med självdrag eller mekanisk ventilation med frånluftsfläkt måste det finnas ett visst läckage genom fönstren då det utgör tilluften för ventilationen. För att inte få problem med husets ventilation kan man välja att inte sätta en tätningslist i överkant på några av fönstren eller använda tätningslister av porösare material, till exempel borstlist eller skumgummilist. Hus med självdrag kan även använda tätningslister av ylle. De är vindstoppande men släpper genom den tilluft som krävs.

Det går även att installera spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Dock ska man inte göra detta om huset är mekaniskt ventilerat med värmeåtervinning (FTX) eftersom FTX-system ger bäst verkningsgrad i ett tätt hus.

 
Renovera själv eller anlita hantverkare?

Renovera själv eller anlita hantverkare?

Du kan antingen renovera eller byta ut dina fönster själv eller så anlitar du en hantverkare för att göra jobbet. Många villaägare kan byta eller renovera fönster på egen hand men det är mycket viktigt att det görs på rätt sätt. Om du ska montera nya fönster, följ monteringsanvisningarna och instruktionerna som kommer med fönstret och mät mycket noggrant. Vid renovering av fönster finns det många guider på nätet om hur man målar om och tar hand om sina träfönster. Kom ihåg att söka bygglov om utseendet på byggnaden kommer att påverkas avsevärt.

Om uppgiften känns övermäktig är alternativet att ta in en hantverkare smartare. Även för bostadsrättsföreningar kan det kännas mer aktuellt att anlita en fönsterfirma än att utföra arbetet själv. Vid fönsterrenovering kan du nyttja ROT-avdraget.

Tänk på följande vid val av fönsterfirma:

 • Jämför företag och ta in offerter från flera fönsterfirmor. Utgå inte enbart från priset utan titta även på vad andra parametrar kan tillföra, till exempel val av material på fönstren, hur energiförbrukningen kan minska eller om firman kan erbjuda mer miljövänliga alternativ.
 • Be om specifikation både för fast pris och löpande arvode för att kunna jämföra.
 • Specificera noggrant arbetet så att prisuppgifterna avser just de åtgärder du vill att de ska utföra. Kom ihåg att ställa miljökrav, till exempel på miljömärkta produkter, U-värden och hur avfallshanteringen ska gå till under renoveringen.
 • Få en skriftlig tidsplan och kom överens om vad som händer om den inte följs.
 • Be om referenser och kontakta dem.
 • Kontrollera F-skattsedel, eventuella konkurser och skulder hos Kronofogden.
 • Kontrollera om företaget är med i en branschorganisation, exempelvis Glasbranschföreningen eller Målaremästarnas Riksförbund. Inom branschen finns även FR2000-certifiering, behörighetsutbildning MTK (Glasmontage), MTK-Auktorisation, Auktoriserat fönsterunderhåll m fl. Företag som kan styrka detta ger ytterligare grund för seriositet.
 • Begär att få se gällande försäkringar.
 • Skriv ett tydligt, skriftligt avtal som inkluderar kravspecifikation, prissättning, hantering av förseningar, gällande försäkringar och garantitider.
 • Gör eventuella tilläggsbeställningar skriftligen och som ett tydligt tillägg till avtalet.
 • Betala aldrig i förskott. Betalning ska ske först efter avtalade arbeten är genomförda.
 • Anlita besiktningsman som bedömer genomfört arbete.
 • Om fel uppstår, gör alltid en skriftlig reklamation och dokumentera felet. Låt hantverkaren få möjlighet att åtgärda felet. Det har de rätt till.

Bidrag för fönsterrenovering

Idag erbjuder vissa banker gröna investeringslån till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Det är ett lån som ger en bättre ränta om man genomför miljöförbättrande åtgärder som till exempel fönsterrenovering. För vissa typer av åtgärder och renoveringar finns även bidrag att söka, läs mer på ICHB:s webbsida.

 
Spara energi med gardiner

Spara energi med gardiner

En enkel åtgärd för att minska uppvärmningskostnaden är att använda rullgardiner eller gardiner av tjockare textilier som man drar för på natten och när man inte vistas i rummet. Genom att göra detta håller man kylan ute och behåller värmen i huset. Idag finns det även andra typer av gardiner och persienner som hjälper till att hålla värmen inne på vintern och stänga den ute på sommaren.

Ett annat tips är att inte placera stora möbler så som bord, soffor och fåtöljer direkt vid fönster med element under. Detta för att undvika kallras eftersom möblerna hindrar den uppvärmda luften att cirkulera ut i rummet.