Introduktion badrumsrenovering

Introduktion badrumsrenovering

När det är dags att renovera badrum finns det stor anledning att även tänka på badrummets miljöpåverkan. Ett välrenoverat badrum ska vara energieffektivt, miljövänligt och stå emot fukt- och vattenskador. Det finns många saker du kan göra för att få ditt badrum så miljövänligt som möjligt. Badrum kan förbruka relativt mycket energi i ett hus så att tänka energieffektivt vid renovering är en god start.

Många tror att det kostar mer att köpa effektiv utrustning men på lång sikt kan du som husägare spara pengar eftersom den förbrukar mindre energi och vatten. Det finns alltså all anledning att tänka hållbart både för miljön och för plånboken.

På nätet finns många steg-för-steg-guider i hur en badrumsrenovering går till, allt från planering och rivning till dragning av vattenrör och nya ytskikt. Dock nämner de flesta guider aldrig något om miljöperspektivet. Den här guiden är ett komplement till alla guider som finns där ute och hjälper dig att få din badrumsrenovering miljövänlig.

 
Miljövänligt vid materialval och rivning?

Miljövänligt vid materialval och rivning?

För att åstadkomma en hållbar badrumsrenovering är det viktigt att välja så miljövänliga material som möjligt.

Ett första steg är att tänka bort plastmattor. Även om de är bra funktionsmässigt och kanske även estetiskt så är de inte bra ur miljösynpunkt. Plastmattor, våtrumsmattor och våtrumstapet innehåller nästan alltid PVC, vilket innehåller många giftiga och miljöfarliga ämnen. Välj istället kakel och klinker till väggar och golv. De är naturmaterial med lång livslängd och klarar av både vatten och fukt. Även stenplattor och trägolv är bra val ur miljösynpunkt. Om du vill ha ett trägolv är teak ett bra alternativ då det är ett fett träslag och inte så känsligt för fuktrörelser. Trägolv i badrummet ska nåtas med gummimassa, slipas och sedan oljas. Nåtade trägolv av den här typen kallas vanligtvis för skeppsgolv.

När det sedan är dags för målning av väggar, tak och detaljer ska du välja en miljömärkt färg så som Svanen eller EU-blomman. Många färgtillverkare har även hela system för miljövänliga badrum, från tätskikt till ytskikt. Viktigt att tänka på är att den som målar ett badrum måste ha våtrumsbehörighet. Det är något som alla badrumsrenoverare bör ha.

Om det är ett äldre badrum, framför allt från före 80-talet, bör man vid rivning se över innehållet av befintliga material. Förr fanns det asbestbaserade häftmassor så det är bra att kontrollera detta. Innan rivning bör man även kontrollera att de produkter man eventuellt har tänkt spara fungerar tillsammans med de nya produkterna. Till exempel kanske den gamla golvbrunnen inte passar ihop med de nya produkterna och dess vattenflöden, då bör även denna bytas ut.

Ytterligare tips kring att välja giftfria och hållbara byggmaterial kan du läsa i ICHB:s guide om hållbara byggmaterial.

 
Energisnålt badrum – det lönar sig

Energisnålt badrum – det lönar sig

Förutom material till väggar och golv finns det även många miljövänliga val för energiförbrukande produkter. Produkter och vitvaror i ditt badrum påverkar även dem miljön så totalrenoverar du badrummet kan det vara läge att byta ut toalettstol och kranar till nya. Lägg om möjligt lite extra pengar på att köpa energisnål utrustning. Det kommer att spara dig pengar på sikt och produkterna är sällan så mycket dyrare.

Kranar och munstycken

Idag finns det många produkter på marknaden som hjälper dig att minska din vattenförbrukning. Ett snålspolande duschmunstycke kan till exempel halvera vattenförbrukningen i duschen. Snålspolande kranar sprider vanligtvis ut vattnet så att det går åt mindre vatten men påverkar inte upplevelsen och de flesta märker ingen skillnad. Genom att spara vatten minskar du även energikostnaden för att värma upp vattnet. Om du funderar på att skaffa badkar, fundera en gång till på hur ofta du kommer använda det för ett badkar kräver mycket energi. På marknaden finns det kranar med smarta funktioner där det är möjligt att spara upp till 20 procent vatten utan att komforten påverkas.

Toalett

Det finns många varianter av snålspolande toaletter. De förbrukar 2 till 4 liter vatten jämfört med 15 liter som de förbrukade på 80-talet. Innan man byter toalett ska man först undersöka om rören passar, särskilt i äldre fastigheter. Om du har ett eget kretslopp i huset kan du även köpa en toalett med urinseparering.

Avloppsvärmeväxlare

När du duschar går mycket varmvatten ut i avloppet. I detta varmvatten finns energi som man kan ta till vara på. Genom att använda denna energin för att förvärma kallvattnet som går in i varmvattenberedaren eller varmvattenväxlaren kan man minska energiförbrukningen för varmvatten betydligt. För detta använder man en avloppsvärmeväxlare.

Tvättmaskin, torktumlare och andra vitvaror

Välj vitvaror med så hög energiklass som möjligt. Numera förbrukar en tvättmaskin ungefär hälften så mycket energi som en 10 år gammal maskin. Torktumlare och torkskåp drar mycket energi. Idag finns det dock torktumlare med inbyggd värmepump där värmen återanvänds vilket minskar energiförbrukningen.

Belysning

Det mest energisnåla alternativet är LED-lampor. Dessa håller upp till 15 gånger så lång tid som en glödlampa och kräver ungefär 80 procent mindre el. Belysningen måste vara anpassad till badrum och måste uppfylla olika skyddsklasser beroende på var i badrummet den är placerad. Skyddsklass visas med en IP-klass och anger hur skyddad belysningen är för vatten och damm.

Golvvärme och handdukstork

Om du funderar på golvvärme bör du vara medveten om att den drar mycket energi och inte är så bra ur miljösynpunkt. Ett alternativ är att använda tjocka mattor för att få ett skönt golv. Om du väljer att installera golvvärme, var noggrann med att stänga av den på sommaren och använda låga temperaturer på vintern. Lägg bara golvvärme där man går mest, inte under hela golvet.

Även handdukstork drar mycket energi och kanske inte är helt nödvändigt, då handduken ofta ändå hinner torka mellan användningarna. 

 
Så undviker du fuktskador och mögel i våtrum

Så undviker du fuktskador och mögel i våtrum

Fuktskador i badrum är ett problem som varje år kostar miljardbelopp i Sverige. Oftast beror fuktskadorna på tätskikt som inte är utförda korrekt vilket beror på okunskap hos den som utfört arbetet. Fuktskador kan leda till mögel och det finns studier om visar att barn som bor i hus med fukt- och mögelproblem har större risk att utveckla astma, allergier och eksem. Därför är det väldigt viktigt att se över tätskikten när man renoverar sitt badrum.

Genom att planera badrummet rätt gällande allt från avlopp till montering av installationer kan man undvika fuktskador. Många vattenskador beror på hur avancerade vattendragningarna är men även kvalitén på ventilationsluften är avgörande. Det är också väldigt viktigt att ha ett tätskikt i hela badrummet så att fukt inte tränger in i väggar och golv.

När badrummet är klart bör man regelbundet kontrollera rören under handfatet och byta ut tätningar i väggar och golv när de börjar spricka. En varningssignal för fukt och mögel är om det börjar lukta illa eller instängt. Andra tecken på problem är om kakel börja spricka eller att det blir missfärgningar på golv och väggar.

Fler tips och råd om vattenskador och hur du förebygger dem hittar du i ICHB:s guide om vattenskador.

 
Återbruka mera!

Återbruka mera!

Innan du river ditt badrum och bygger nytt, fundera på om det finns något som går att bevara och använda på nytt. Tvättställsskåpet går kanske att slipa och måla om eller fräscha upp med ny lucka. Själva tvättstället kan gå att bevara så att du endast behöver byta till en mer snålspolande kran. Tänk efter en gång extra innan saker slängs eller du köper något nytt.

Att välja miljövänlig inredning kanske inte kostnadsmässigt lönar sig lika mycket som att välja energisnåla produkter, men att välja inredning med hög kvalitet kan även det vara en investering på lång sikt. Idag finns det många korgar, mattor och handdukar som är ekologiska. Dock är det såklart allra bäst att köpa begagnat och återbruka. På nätet, loppmarknader eller i second hand-butiker kan du till exempel hitta begagnade skåp och mattor. Tänk även på att laga handdukar om det är möjligt, istället för att slänga och köpa nytt.

När det väl är dags att byta ut något, lämna in dina gamla produkter till second hand eller sälj det vidare. Då får någon annan glädje av det. När det kommer till färgrester och byggavfall är det viktigt att lämna in detta till en återvinningscentral så det tas om hand på rätt sätt.

 
Tips för att använda och städa badrummet miljövänligt

Tips för att använda och städa badrummet miljövänligt

Oavsett hur miljövänligt ditt badrum är påverkar ditt beteende hur miljövänligt det blir i praktiken. Om vi använder det på ett sätt som åstadkommer onödigt slitage eller förbrukar onödig energi blir miljöpåverkan större än vad som var tänkt. Genom att till exempel inte duscha längre än nödvändigt, stänga av vattnet när du tvålar in dig och torka av väggar och golv, kan man minska energianvändningen och slitaget i badrummet. Ytterligare ett sätt att spara energi är att tvätta i 40 grader istället för 60.

När det sedan kommer till förbrukningsvaror ska man såklart använda miljövänliga produkter. Strunta i kemiska propplösare och använd mild såpa istället för dyra rengöringsmedel. Såpa är lika effektiv och mycket miljövänligare. Det går även att städa toaletten med vinäger. Låt det verka ungefär en timme innan du spolar. Blanda i bakpulver om du vill få ännu effektivare rengöring.

 
Renovera själv eller anlita någon?

Renovera själv eller anlita någon?

Om du inte gillar att renovera eller inte har tillräcklig kompetens bör du anlita någon yrkeskunnig. Att renovera badrum är bland det svåraste en amatör kan ta sig an. Att anlita någon kostar såklart mer än att göra det själv men du har rätt till ROT-avdrag. Rörkopplingar ska alltid utföras av proffs och elarbeten får du heller inte göra själv. Dock finns det inga lagliga hinder för att själv bygga övriga delar och du får då möjlighet att bestämma allt själv. Generellt anser inte skadereglerare på försäkringsbolag att självbyggda badrum har mer skador än andra.

Oavsett vem som utför arbetet ska alltid Boverkets byggregler följas. Det finns även särskilda branschregler för badrum; GVK för Golvbranschen och BBV för Byggkeramikrådet. Om du anlitar en hantverkare bör du anlita ett företag som är certifierade och använder dessa branschregler. Genom att de följer dessa regler ska de alltid utfärda ett intyg gällande konstruktioner och dess produkter. På så sätt har du en garanti vid skador och försäkringsärenden. En plattsättare ska även ha personlig behörighet. Auktoriserade hantverkare går att hitta på till exempel branschorganisationens hemsida.

När det är dags att anlita en hantverkare är tipset att ta in offerter från flera företag där det tydligt framgår vad som ingår samt begära in referenser från tidigare arbeten. Vill du göra en miljövänlig renovering bör du även stämma av detta med företaget. Vissa företag är tydliga med att de jobbar miljövänligt när det gäller metodval och produkter, andra kanske inte är lika tydliga i sin information. Men om de visar intresse och försöker hitta bra alternativ kanske de inte är ett dåligt val trots allt. Ibland är även magkänslan bra att använda. Om du får bra kontakt med företaget från början kommer ni förhoppningsvis kunna ha en fortsatt bra dialog under arbetets gång.

Vid överenskommelse, se till att avtalet är skriftligt, tydligt och innehåller underlag, tidsplan, betalningsplan etc. När arbetet sedan är igång, dokumentera med bilder, spara kvitton, ta in garantisedlar, monterings- och skötselanvisningar, våtrumsintyg etc. Gör även en slutbesiktning av utfört arbete tillsammans med entreprenören och kvalitetsansvarig. Eftersom en badrumsrenovering inkluderar flera discipliner såsom VVS och el, är det extra viktigt med en slutbesiktning så att helheten blev som det var tänkt och att systemen fungerar ihop.

 
Tips för ett miljövänligt badrum

Tips för ett miljövänligt badrum

  • Välj naturmaterial och tidlös design.
  • Lämna överblivna färgrester och uttjänta verktyg på återvinningscentralen.
  • Välj energisnåla maskiner, snålspolande blandare och LED-belysning.
  • Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel och förbrukningsvaror.
  • Lufttorka tvätt och blöta handdukar.
  • Duscha istället för att bada.
  • Ta kortare duschar och stäng av vattnet när du tvålar in dig.
 
Lästips och källor

Lästips och källor

Se till att våtrummen håller måttet, Andersson, M., Hållbart byggande, 20 april 2017

Tips på miljövänliga och hållbara material till badrummet, JRM Group, 3 augusti 2019

Gör en hållbar badrumsrenovering, Anderson, M., Energismarta hem

Tips för en hållbar badrumsrenovering, Sorubin, 17 mars 2018

Tänk på miljön när du ska renovera ditt badrum, Växthuseffekten.se, 6 mars 2019

Ekobadrum - renovera mer hållbart, Villalivet, 5 februari 2019

Guide: Renovera badrum - steg för steg, Mina kvadrat, 31 oktober 2018

Kostnad renovera badrum, Blom Westergren, E., Byggahus.se, 21 januari 2020

Renovera badrum - lägg en budget, dinbyggare.se

Prisexempel komplett badrum på 5,5 kvadratmeter (genomsnittspris i Sverige), Bauhaus

Spara energi med en avloppsvärmeväxlare, Sundström, H., Villa Varm, 13 december 2016

Avloppsvärmeväxlare, Ekologiska Byggvaruhuset

Vattentätt trägolv, Stockholm Golv & Måleri AB

Trägolv i badrummet - visst går det!, Broomé, E., viivilla.se, 7 mars 2002

Smarta kranar och energisnåla blandare, Andrea, P., Energismarta hem

Energispartips - Badrummet, Linda, polarpumpen.se, 29 maj 2015

Badrumsbelysning, LampGallerian.se

IP-klass i våtutrymme, Byggfabriken