Visualisering av energianvändning i lokaler

Visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler har tagits fram. Verktyget bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen och där majoriteten av användarna som testade ville fortsätta med verktyget på sin arbetsplats.
Bild: Katharina Mehrl, BOID

I Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektivisiering i lokaler, har flera medlemmar uttryckt ett stort behov av att bättre kunna engagera sina lokalhyresgäster och skapa incitament för att de ska minska sin del av byggnadens energianvändning.

Syftet med detta projekt är att ge kunskap, stöd och praktisk demonstration till lokalfastighetsägare när de kommunicerar energi med sina hyresgäster. Målet är att ta fram ett visualiseringsverktyg som på ett positivt sätt gör hyresgästerna medvetna om sin energianvändning och ökar viljan att minska sin energianvändning.

Resultat

Verktyget som togs fram bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen där majoriteten vill fortsätta med verktyget på sin arbetsplats. Användarnas synpunkter om verktyget behöver dock beaktas och möjlighet till implementering av vissa aspekter undersökas för att verktyget ska åstadkomma största möjliga energibesparing. Exempel på synpunkter från enkätundersökningen att ta hänsyn till:

  • Trots att majoriteten ansåg att verktyget tydligt informerade om skillnaden mellan fastighetsenergi och verksamhetsenergi ansågs informationen vara för generell och att informationens tydlighet kan behöva förbättras.
  • Då de flesta sitter framför en dator skulle en webbapplikation kunna vara ett lämpligt komplement. Då skulle man också kunna frångå problem som kan uppstå på grund av mobilversioner som inte är kompatibla med mobilapplikationen.
  • Mer information om inomhusklimat och luftkvalité efterfrågades.

Nytta

Det finns en stor potential för energibesparing genom ökad användarinformation och beteendemässiga förändringar som kan skapas med olika former av visualiseringsverktyg.

Fakta

Titel

Visualisering av Energianvändning i Lokaler

Författare

Lantz, Helena N. Merl, Katharina. Andersson, Sofie

Publiceringsår

2018

Deltagande organisationer

Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokalfastigheter.

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-20