Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

Belysningen på kontor ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Den ska anpassas till de synkrav som arbetsuppgifterna ställer och de arbetandes olika förutsättningar.
Bilden visar ett ljust kontorsrum. Foto: Fredericomeyer, Pixabay

Informationstext från arbetsmiljöverket gällande riktlinjer och krav för kontorsbelysning finns sammanställt på denna sida. Informationen innehåller tabeller med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderar som lämpliga riktvärde, grundkrav på kontorsbelysning, vanliga problem och vad man kan göra åt dem, föreskrifter och publikationer om ljus och belysning mm.

Resultat

Belysningen och övriga förhållanden i kontorsrum bör vara sådana att man kan få tillräckligt höga belysningsstyrkor inom det så kallade läsfältet, jämn allmänbelysning, inga störande reflexer inom synfältet och att ställda krav på luminanser i rummet uppfylls (luminans är ett mått på hur ljus en yta är och mäts i candela per kvadratmeter, cd/m2).

Belysningsstyrkan bör därför gå att anpassa till bland annat omgivningsljuset och kunna regleras individuellt.

Nytta

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm. Här finns information att ta del av vid planering av belysning för kontorslokaler och kontorslandskap.

Fakta

Titel

Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

Författare

Arbetsmiljöverket

Publiceringsår

2016

Kontaktuppgifter författare

Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Telefon: 010-730 90 00

Deltagande organisationer

Arbetsmiljöverket

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2020-03-23