Vattenskadeundersökningen 2016

Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år och målet med arbetet är att undersöka orsakerna till dessa skador. En vattenskaderapport sammanställs varje år.

Vattenskadecentrums mål är att den kunskap man får genom vattenskadeundersökningarna ska leda till förbättring av byggmetoder, material och utbildning för de som arbetar i de branscher som berörs. På så sätt ska både antal och kostnaderna för vattenskador kunna sänkas och risken för olägenheter för boende minskas väsentligt.

Resultat

Vattenskaderapporten innehåller statistik och information om: 

  • Åldersfördelning av skador
  • Utrymmen där skadorna inträffat 
  • Skadeorsaker i olika utrymmen 2008–2016 
  • Skadeorsaker i olika utrymmen 2016

Mer detaljerad statistik finns också för tre huvudskadetyper: 

  • Ledningssystem
  • Utrustning
  • Tätskikt i våtrum 

Slutligen finns en översikt av antalet skador och skadekostnader sammanställd av Svensk Försäkring, en gemensam organisation för en stor del av försäkringsbolagen.

 

Nytta

I Vattenskadecentrum ingår Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar och Trygg Hansa samt Byggkeramikrådet, Golvbranschens Våtrumskontroll, Måleribranschens Våtrumskontroll, Säker Vatteninstallation och Installatörsföretagen.

Fakta

Titel

Vattenskadeundersökningen 2016

Författare

Vattenskadecentrum

Publiceringsår

2018

Rapportör

Rolf Kling

Kontaktuppgifter rapportör

rolf.kling@alsvik.nu
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-06-14