Varför är byggprodukter CE-märkta?

Från den 1 juli 2013 ska många byggprodukter vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i 32 andra länder. Men vad innebär egentligen CE-märkningen?
Foto: Florin Birjoveanu, Pixabay

Syftet med CE-märkning är att underlätta handel mellan EU-länderna och består av en egenskapsdeklaration för produkterna. Vilka egenskaper som deklareras beror på vad som anges i produktstandarden.

Resultat

När byggprodukter ska väljas till byggprojekt kan prestandadeklarationen användas för att utläsa produktens väsentliga egenskaper. Det är viktigt att komma ihåg att de nationella krav som finns i Sverige inte nödvändigtvis är uppfyllda bara för att produkten är CE-märkt.

Nytta

Denna skrift ger viss ledning i hur man tolkar en prestandadeklaration så att olika produkter kan jämföras.

Fakta

Titel

Varför är byggprodukter CE-märkta?

Publiceringsår

2013

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-080-9

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-11-04