Vänliga personer störs mest i kontorslandskap

Här har olika typer av kontor jämförts samtidigt som skattningar på produktivitet och hälsa samlats in. Resultaten visar på att det är viktigt att anpassa arbetsplatsen till vad arbetet kräver utifrån faktorer som koncentration eller kreativitet.
Foto: Startup Stockphotos, Pixabay

Kontorslandskap med eller utan fasta arbetsstationer förekommer idag i många organisationer. Förespråkare för kontorslandskap hänvisar till kostnadsbesparing samt förbättrade förutsättningar för kommunikation, medan motståndare hävdar att kontorslandskap leder till försämrad prestation och hälsa bland medarbetarna.

Denna avhandling undersöker om kontorstyp påverkar de anställdas hälsa och prestation, samt om effekten av kontorstyp varierar beroende på de anställdas personlighet och typ av arbetsuppgifter. Data i form av enkätsvar och prestation på kognitiva tester samlades in från fem organisationer med olika typer av kontorslösningar (cellkontor, delade kontorsrum, små kontorslandskap, mellanstora kontorslandskap, stora kontorslandskap och flexkontor).

Resultat

Det visar sig att ju större ett kontorslandskap är, desto mer kognitiv stress och distraktioner upplever de anställda. Minst negativ påverkan upplever den som har ett eget rum.

Personligheten är oftast inte avgörande för hur anställda upplever störningar, men det finns ett personlighetsdrag som förvärrar situationen – den som är vänlig blir mer distraherad av att jobba i öppna kontorslandskap. Att vänliga personer störs mer skulle kunna förklaras av att det i stora kontorslandskap med mycket rörelse krävs att man står på sig, är tydlig med att uttrycka sina behov och tar hänsyn till sig själv.

Nytta

Resultaten i avhandlingen kan få flera praktiska implikationer då den visar att kontorstyp påverkar medarbetarnas hälsa och prestation, medan koncentrationskrävande arbetsuppgifter och vänlighet modererar effekterna. Vidare visar avhandlingen att även om anställda rapporterar mindre distraktion i cellkontor jämfört med i kontorslandskap, behöver inte cellkontor vara lika gynnsamma som självskattade mått visar när prestationen mäts med objektiva mått under normala arbetsförutsättningar, i det här fallet ett minnestest.

 

Fakta

Titel

Office type, performance and well-being: A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working

Författare

Seddigh, Aram

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-7649-236-9

Kontaktuppgifter författare

https://www.aramseddigh.com/

Deltagande organisationer

Stockholms Universitet

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-08-20