Vägledning om livscykelanalys för byggnader

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Här får du möjlighet att lära dig hur det går till att ta fram en LCA för en byggnad och vad du som beställare ska tänka på.

Vägledningen är framtagen av Boverket. Syftet är att uppmuntra och motivera fler att efterfråga och beställa en LCA när man ska uppföra en byggnad. Vägledningen är övergripande, och den revideras och byggs på allt eftersom ny information finns tillgänglig.

Resultat

Vägledningen behandlar följande områden:

  • Introduktion till livscykelanalys (LCA)
  • Vilka mervärden ger en LCA?
  • Vad visar en LCA?
  • Så här görs en LCA
  • Miljödata och LCA-verktyg?
  • Miljöcertifiering och LCA
  • LCA i byggprocessen

Nytta

En ökad användning av LCA ger en större förståelse för hur olika val påverkar miljön. Att kunna beställa eller utföra en LCA är en förutsättning för att skapa den kunskap som krävs för en mer hållbar byggd miljö.

“ Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse. Samma sak bör gälla för anläggningsarbeten.”

Miljömålsberedningens betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47).

Fakta

Titel

Vägledning om LCA för byggnader

Författare

Boverket

Publiceringsår

2019

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-07-02