Vägledning för relining – renovering av avloppsrör

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i bostäder och kostar samhället årligen ca 10 miljarder kr. Ett sätt att spara tid och pengar är att använda sig av renovering med relining istället för traditionellt stambyte.

Rörinfodring eller relining dök upp för drygt 25 år sedan som alternativ metod till traditionell renovering med stambyte. De senaste åren har marknaden för relining vuxit stort, dels beroende på att det finns ett enormt renoveringsbehov i alla de hus som uppfördes under miljonprogrammet, men också för att metoder och material utvecklats och förbättrats mycket.

Eftersom relining erbjuder många olika möjligheter och det idag finns ett stort antal entreprenörer, metoder och material, behövs det råd och rekommendationer till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står inför beslut om renovering och väljer mellan relining och stambyte. Denna skrift är tänkt att kunna användas av beställare vid upphandling av renoveringsentreprenader för att ge en överblick av de olika metoder som finns och dess för- och nackdelar.

Resultat

Bland bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ökar nu intresset för relining som ett alternativ eller som komplement till stambyte. Eftersom relining spar mycket pengar och besvär för de boende kan det ofta vara ett lockande alternativ. Det ska dock understrykas att relining och stambyte inte är samma sak. Stambyte innebär att nya rör installeras, medan relining innebär att befintliga rör lagas och förses med ett nytt innerskikt av plast. Relining kan vara ett bra alternativ under vissa förutsättningar.

I denna guide ger oss en sammanfattning om relining, allt från bakgrund och historik till metoder och tekniker samt vad man ska tänka på vid upphandling.

Nytta

Vägledningen ger en bra översikt till bland annat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står inför renovering av avloppsrör.

Fakta

Titel

Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter

Författare

Höije Anders, af Klintberg Tord

Publiceringsår

2016

Deltagande organisationer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, KTH Byggnadsteknik, SIRen – Sustainable Integrated Renovation, Nationellt Renoveringscentrum
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02