Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum

Många faktorer påverkar hur fuktsäkert ett nybyggt eller nyrenoverat våtrum blir. Det finns många typer av konstruktioner att välja och den som projekterar eller monterar måste behärska dessa för ett bra resultat.
Bild: Cocoparisienne, Pixabay

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i bostäder och enligt vattenskadecentrum uppkom 33% av alla inrapporterade vattenskador mellan 2008-2014 i bad- och duschrum. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad som krävs när man ska bygga eller renovera våtrum på ett fuktsäkert sätt. Informationen är sammanställd av resultat från tidigare forskningsprojekt och erfarenhet från SPs skadeutredningsverksamhet.

Resultat

En överblick av forskningsresultat och provningar under 2005-2015, kända problemområden, konstruktionslösningar, branschregler och byggmaterial presenteras och diskuteras. Till varje delkapitel ges en kort sammanfattning av SPs erfarenheter eller rekommendationer baserade på genomförda skadeutredningar, provningar eller forskningsprojekt.

Nytta

Texten är en vägledning som ger en översikt av metoder, material och problem som hör ihop med våtrumsrenovering. Den innehåller råd och erfarenheter som kan vara till nytta för den som ska renovera sitt våtrum.

Fakta

Titel

Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum

Författare

Antonsson, Ulf – Jansson, Anders

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-88001-80-1

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:54

Kontaktuppgifter författare

ulf.antonsson@ri.se – anders.jansson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-10-11