Utbyte av golvbrunnar i våtrum

Metoder för byte av golvbrunnar i de vanligaste typerna av bjälklag i bostäder redovisas. Resultaten visar på viktiga skillnader i arbetstid men också i arbetsmiljö.

Golvbrunnar är en vanlig orsak till vattenskador. Mer än 20 procent av alla vattenskador i våtrum orsakas av golvbrunnar. Det är framför allt anslutningen av golvets tätskikt mot golvbrunnen som läcker. 
När ett våtrum renoveras eller byggs om och golvet får ett nytt tätskikt går det inte att göra en tät anslutning mot äldre typer av golvbrunnar. Moderna golvbrunnar är däremot konstruerade och provade för att passa till dagens tätskikt. Det är alltså nödvändigt att byta golvbrunnen för att få ett tätt golv. 
Att byta golvbrunn är sällan en stor teknisk eller ekonomisk fråga. Det kan dock ge upphov till praktiska problem som skador i tak i rummet under golvbrunnen, störande ljud och arbetsmiljöproblem om man använder olämpliga metoder. Många beställare och entreprenörer uppfattar golvbrunnsbyte som besvärligt. 

Resultat

Handboken omfattar bland annat:

Allmänt om utbyte av golvbrunnar

Golvbrunnar tillverkade före 1991 eller golvbrunnar som är felaktigt monterade ska alltid bytas i samband med att tätskiktet på golvet i våtrum byts ut.

  • Förhöjningsringar till befintliga golvbrunnar
  • Utbyte av avloppsrör i samband med golvbrunnsbyte
  • Golvbrunnsbyte vid relining av avloppsinstallation
  • Golvbrunnsbyte i en relinad avloppsinstallation

Metoder för utbyte av golvbrunnar i vanliga typer av bjälklag:

  • Träbjälklag
  • Förspända betongbjälklag och hålbjälklag - flerskikts betongbjälklag
  • Enskikts betongbjälklag
  • Kombinationer av trä- och betongbjälklag

Hållfasthet i betongbjälklag – när ska man ta hjälp?

Metoder för håltagning i betongbjälklag

Arbetsmiljöaspekter

Nytta

Handboken riktar sig i första hand till beställare av badrumsrenoveringar och stambyte samt till byggföretag som utför dessa arbeten. Bakom handboken står YIT Sverige AB i Karlstad med Hans Skantz som projektledare. De praktiska försöken leddes av Peter Ivarsson, VVS Plan AB, Karlstad. Hållfasthetsbedömningar gjordes av Lars Granerud, COWI, Karlstad. I projektgruppen ingick också Rolf Kling, VVS Företagen. Täthetsprovning av anslutning av golvbrunn mot ett relinat avloppsrör är utfört av Sintef Byggforsk i Oslo.

Fakta

Titel

Utbyte av golvbrunnar i våtrum

Författare

Hans Skantz, Peter Ivarsson och Rolf Kling

Publiceringsår

2012

Förlag

SBUF

ISBN

978-91-980097-2-9

Deltagande organisationer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har bidragit till finansiering av projektet

Rapportör

Rolf Kling

Kontaktuppgifter rapportör

rolf.kling@alsvik.nu
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-07-05