Undvik att komma i klammeri med byggnadsnämnden

Att vara informerad om krav från en myndighet kan spara energi och pengar.

Skriften redogör för hur hantering av bygglov, rivningslov och marklov fungerar. Dessutom tas det upp fall då lov inte behöver sökas, en enkel anmälan kanske räcker.

Resultat

En enkel broschyr som i första hand vänder sig till ägare av en- eller tvåbostadshus.

Nytta

Lagar och regler behövs för att skydda vår miljö. Därför är det bra att alla parter i bygglovsprocessen är kunniga om krav för bygglov eller anmälan.

Fakta

Titel

Får jag bygga? - Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

Boverket

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Jonsson, Bertil

Kontaktuppgifter rapportör

bertil.jonsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02