Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Denna handbok innehåller detaljerad information om Totalmetodiken och ger steg-för-steg anvisningar för det praktiska genomförandet av projekt enligt metodiken.

Totalmetodiken är en arbetsmetod för att förbättra energiprestanda i befintliga lokalbyggnader. Metoden bidrar till ett genomtänkt och systematiskt tillvägagångssätt under hela projektet. Syftet är att uppnå maximal energibesparing på ett kostnadseffektivt sätt och utgångspunkten är de ekonomiska realiteter som fastighetsägaren måste förhålla sig till. Denna guidebok har tagits fram för att öka kunskapen om metodiken och implementeringen av Totalmetodiken bland fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer och andra nyckelaktörer som kommer vara delaktiga i genomförandet av projekt där Totalmetodiken används.

Resultat

Strukturerad handbok för effektiv planering och genomförande av energirenovering.

Nytta

Totalmetodiken visar på den ekonomiska potentialen med energieffektivisering. Metoden erbjuder fastighetsägaren möjligheten att nå maximal energibesparing på ett lönsamt sätt med hjälp av ett systematiskt angreppssätt för att identifiera det åtgärdspaket som bäst uppfyller dina lönsamhetskrav. Tidigare genomförda projekt enligt Totalmetodiken har visat att årliga besparingar på över 50 % är möjliga med ett medelvärde på 10 % internränta. Handboken hjälper att kvalitetssäkra hela arbetet. 

Fakta

Titel

Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Författare

Maripuu, Mari-Liis, Abel, Enno, Nilsson, Per-Erik, Ekberg, Lars

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

Version 1.6

Kontaktuppgifter författare

mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se

Deltagande organisationer

CIT Energy Management AB

Rapportör

Mari-Liis Maripuu

Kontaktuppgifter rapportör

mari-liis.maripuu@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29