Systemlösningar för att nyttja byggnaders värmetröghet

Genom att utnyttja värmelagring och värmetröghet i byggnader kan en jämnare drift uppnås och därmed finns potential att spara både energi och effekt.

På senare tid har marknadsutbudet för kommersiella installationssystem som utgår från husets värmedynamiska egenskaper ökat. Systemen använder sig bland annat av styr- och reglerteknik som bygger på rumstemperaturstyrning, prognosstyrning eller ett aktivt utnyttjande av byggnadens stomme som värmeväxlare.

Denna rapport redogör för ett arbete som gjorts för att analysera hur värmedynamiska egenskaper tas till vara i utvalda kommersiella system i jämförelse med traditionell installationsteknik. Projektet genomförs genom intervjuer med utvecklare av de kommersiella systemen. Dessutom analyseras driftstatistik från flerbostadshus som har bytt från traditionell styrning till de undersökta företagens system för att utvärdera skillnaderna i energianvändning för uppvärmning innan och efter bytet.

Skillnaden mellan traditionell installationsteknik och kommersiella system för styrning av byggnadens värmeanvändning undersöks.

Resultat

Resultaten visar att leverantörernas marknadsföring förefaller optimistisk i jämförelse med de objektstudier som undersöks inom projektet. Men trots att leverantörerna inte lever upp till sin egen marknadsföring visar flera av de analyserade bostadshusen en tydlig nedgång i energianvändningen för uppvärmning jämfört med traditionell styr- och reglerteknik. De är definitivt intressanta att använda vare sig det gäller nyproduktion eller ombyggnad.

Ett resultat visar att balanstemperaturen kan sänkas jämfört med traditionell styr- och reglerteknik genom att starten och stoppet av värmetillförseln förskjuts.

 

Nytta

Det finns en stor energi- och effektbesparingspotential med jämnare drift genom utnyttjandet av värmelagring och värmetröghet i byggnader. Nyttan i att minska effektuttaget är stor, speciellt under dygnets drifttoppar då den energi som köps ofta kommer från spetskällor med stor negativ miljöpåverkan eller från högvärdig energi.

Fakta

Titel

Analys av systemlösningar för nyttjande av byggnaders värmetröghet

Författare

Persson, Jens; Vogel, Daniel

Publiceringsår

2011

Annat rapportnummer

ISRN LUTVDG/TVIT--11/5030--SE(68)

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-06-27