Störande ljud på kontor kostar stora pengar

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap.
Foto: Pixabay

Denna artikel handlar om hur du som arbetsgivare ska förstå vikten av en bra ljudmiljö på jobbet. På kontoren upplevs bakgrundssamtal, skvaller och högljudda telefonröster som det som stör mest. Detta är ett stort problem då telefonkonversationer finns överallt på dagens kontor och gör att man där oundvikligen utsätts för bakgrundssamtal.

Att höra ett telefonsamtal - där endast en av de två högtalarna hörs - är subjektivt mer irriterande och objektivt mer distraherande än att höra hela konversationen. Den aktuella studien försöker bestämma om denna effekt kan hänföras till oväntade förskjutningar inom bakgrundstalen eller till tendensen att förutsäga den ohörda delen av konversationen.

Resultat

Forskarnas slutsats är att det uppenbara är att försöka hålla arbetsplatser så tysta som möjligt. Att störande ljud på kontor är stressframkallande och en orsak till att människor blir sjuka och att det också finns bevis för att det har en stor betydelse för produktiviteten. I en studie från 2015 rapporterade 8 av 10 att de regelbundet blev avbrutna av kontorsljud och de uppskattade själva att produktiviteten då gick ner med 66 procent.

Studien visar att man bara stördes om man kunde förstå vad samtalet handlade om och att människor stördes mer om de hörde ett telefonsamtal där de bara kunde höra den ena parten i samtalet. Om man bara hör den ena i ett telefonsamtal väcks nyfikenheten, man undrar vad som saknas, och det triggar ett behov att försöka fylla i luckorna. Det blir också oväntat när personen man hör slutar eller börjar pratat igen och vi vet att en plötslig förändring av tystnaden direkt drar till sig vår uppmärksamhet.

Nytta

Från studien är det möjligt att hämta information som ger en direkt koppling mellan buller och stress. Studien kan ligga till grund för beslut om hur en kontorsarbetsplats bäst bör utformas genom att ta avstamp i hur den inte bör utformas. Läsaren kan på egen hand ta del av resultaten och i förlängningen förbättra den enskilda medarbetarens produktivitet och även minska risken för stressrelaterad sjukfrånvaro på grund av buller.

Fakta

Titel

Why are Background Telephone Conversations Distracting?

Författare

Marsh, John, Ljung, Robert, Jahncke, Helena, Maccutcheon, Douglas

Publiceringsår

2019

Tidskriftstitel

Journal of Experimental Psychology Applied

Volym

24

DOI

DOI: 10.1037/xap0000170

Kontaktuppgifter

John Marsh, jonmah@hig.se

Deltagande organisationer

Högskolan i Gävle, University of Central Lancashire

Rapportör

Björnsson, Lars-Henrik

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-08-18