Stöd för LCA-beräkningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Valet av betong i byggnadsverk kan ge betydande klimatförbättring utan att funktionen påverkas. Här finns stöd för den som gör LCA-beräkningar i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Den svenska betongbranschens målsättning på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnad ska minska kraftigt. Målet är att nå en halverad klimatpåverkan inom fem år baserat på 1990 års utsläpp som referensår.

Miljöberäkningar kommer inom en snar framtid att göras digitalt, dels i olika miljöberäkningsverktyg såsom Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM), men även som en integrerad del i de verktyg som redan används. Detta möjliggör kostnadseffektiva miljöberäkningar. Detta projekt syftar till att ta fram ett stöd för den som gör en LCA-beräkning i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) för att få en mer klimatförbättrad konstruktionslösning.

Resultat

I detta projekt har ett digitalt stöd för klimatförbättrade betongkonstruktioner tagits fram. I detta ingår bland annat anvisningar för klimatförbättrad betong och betongkonstruktioner. Detta stöd har integrerats som en del av utvecklingsarbetet av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM).

En klimatförbättring kan uppnås genom val av:

  1. Klimatförbättrad betong (bindemedel och betongrecept)
  2. Funktionsanpassad klimatförbättrad betongkonstruktion
       (hållfasthet och exponering)
  3. Alternativa konstruktions- och produktionslösningar
  4. Bästa produktleverantören

Det användarstöd som utvecklats tar hänsyn till var i byggprocessen man befinner sig och vilken roll man har. Det stöd som utvecklats är även användbart vid en tillbyggnad eller ombyggnad under användningsskedet.

Nytta

Användarstödet i BM vänder sig främst till miljösakkunnig och/eller kalkylatorn i ett byggprojekt. Stödet är till för att de ska kunna föreslå eller få insikt i att det finns förbättringspotentialer som andra i byggprocessen kan påverka, såsom arkitekter, projektörer, beställare men också på vilket sätt byggherren ställer sina krav.

Fakta

Titel

Klimatförbättrande betongkonstruktioner: Användarstöd till BM

Författare

Erlandsson Martin

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-7883-038-1

Annat rapportnummer

B2343

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Cementa, Svensk betong, RISE, ELU Konsult, Abetong och Thomas Betong
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-13