Stadsodling – symbol för hållbar stad eller ineffektiv markanvändning?

Åsikterna om värdet av stadsodling varierar. För vissa är den symbol för framtidens hållbara stad, för andra är den ett ineffektivt sätt att använda mark.

Om syftet med stadsodlingarna är att producera så mycket mat som möjligt innebär det att all friyta måste tas i anspråk. Där står inte områdena kring rekordårshusen högst på listan, de tar upp mindre än hälften av det utrymme som villa- och radhusträdgårdarna i de svenska tätorterna.

Är syftet istället att skapa en gemenskap och trygghet i områden där vandalism och gängrivalitet är påtaglig är de betydligt högre upp. I Seved, Malmö, startade stadsodlingen som ett samtalsämne med frågan om hur det såg ut på platsen förr. Platsen, som idag var innerstad, hade tidigare varit odling.

I Rosengård startade odlingarna på de boendes villkor, många var positiva men det fanns ett tvivel för om det skulle gå att genomföra. Om odlingarna skulle respekteras i ett område där vandalismen var så utpräglad.

Resultat

I Seved fanns det många i området som tidigare haft odlingar på koloniområdet och därmed var mycket angelägna om odlingarna då de anlades 2009. Det bidrog till en gemenskap mellan många grupper i området.

Både i Seved och Rosengård står odlingarna relativt opåverkade av vandalismen i områdena. I många fall har odlingarna skapat möjligheter för de boende att, mer eller mindre, kunnat öka sin levnadsstandard genom att sänka matkostnader. De har också gjort det möjligt för boende att odla frukter och grönsaker som kanske inte vanligtvis är tillgängliga i matbutiken.

Nytta

Det finns de som argumenterar för att stadsodlingarna ska få ta upp stor del av staden för att producera så mycket mat som möjligt. Men även om fördelarna med dessa är många, är det viktigt att inte bortse från möjligheterna för vad marken kan och bör användas till i vissa fall. Exempelvis plats för lek och spel i bostadsområden.

 

Rapporten är en del av boken "Miljonprogrammet - utveckla eller avveckla", se sid 149.

Fakta

Titel

Planera för stadsodling - men inte på bekostnad av spel och lek

Författare

Delshammar, Tim

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se

Byggårsintervall start

1940

Byggårsintervall stopp

1950
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02