Solceller ur flera perspektiv. Handbok för beslutsfattare

En undersökning gällande under vilka omständigheter en bostadsrättsförening kan tänkas satsa på solceller har genomförts. Resultatet blev en handbok som främst riktar sig till bostadsrättsföreningar som vill driva en solcellsinstallation.

Solcellsmarkanden i Sverige är ung och det finns bristande erfarenhet och förståelse bland bostadsägare gällande vilka kostnader, fördelar och risker det innebär att installera solceller. Projektets syfte har varit att undersöka under vilka omständigheter en bostadsrättsförening kan tänkas satsa på solceller ur tekniskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Målet har även varit att utarbeta en handbok som främst riktar sig till personer i en bostadsrättsförenings styrelse som vill driva en solcellsinstallation. Handboken har tagits fram som en del av ett större forskningsprojekt gällande solceller på flerbostadshus. 

Resultat

En solcellsinstallation i Sverige kommer troligtvis vara framgångsrik för välplacerade bostadsrätter. Dock måste investeringarna ses som långsiktiga, likt byte av fönster eller tak. De ekonomiska aspekter som är av betydelse vid en solcellsinstallation är exempelvis priser på solpaneler och installation, framtida el och nätpriser, skatter mm. Måna av dessa baseras på politiska beslut. Dessutom blir det framtida legala regelverket viktigt för om exempelvis en bostadsrättsförening ska våga satsa på solceller. Den framtagna handboken lyfter frågor angående teknik, skatter, ansökningar och ekonomi och riktar sig främst till bostadsrättsföreningar. Dock är många av frågorna som lyfts är gemensamma för flera typer av solcellsägare, exempelvis småhusägare och flerbostadsägare. 

Nytta

Den framtagna handboken kan användas av aktörer som önskar driva en solcellsinstallation. Det har även tagits fram ett användarvänligt excel-verktyg på engelska som kan nyttjas för att göra en första ekonomisk analys på ett givet solcellssystem. Med detta verktyg är det också möjlig, att med så kallad Monte Carlo metod, göra en finansiell riskbedömning som kan vara värdefullt att ha innan man gör ett investeringsbeslut. 

Fakta

Titel

Solceller ur flera perspektiv. Handbok för beslutsfattare

Författare

Sommerfeldt, Nelson., Af Klintberg, Tord., Muyingo, Henry., Kristoffersson, Jan.

Publiceringsår

2016

ISBN

978-91-7595-937-5

Annat rapportnummer

2015_410_1

Deltagande organisationer

Sustainable innovation, Riksbyggen & KTH.

Rapportör

Jan Kristoffersson

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29