Solceller för bostadsrättsföreningar

Det kan vara ett stort steg att ta ett investeringsbeslut om solceller för en bostadsrättsförening. Här får du tips och råd om vad som är bra att tänka på när din bostadsrättsförening står inför beslut.
Solceller i bostadsrättsföreningen? Med denna guide får du vägledning till beslutsunderlag.

Som ett stöd för bostadsrättsföreningar vid investeringar i solceller har den här guiden tagits fram. Den kan användas som handbok och stöd inför och under ett solcellsprojekt. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och guiden ska ge svar på de vanligaste frågorna. 

I en förstudie har man identifierat vilka frågor och problem som är vanligt förekommande för en bostadsrättsförening när man ska genomföra solcellsinstallationer. Denna förstudie har legat som grund för denna guide. Följande områden ligger i fokus i guiden:

  • Stöd vid idé och uppstart
  • Byggnadens förutsättningar för solceller
  • Dimensionering av solcellsanläggningen
  • Upphandla leverantörer
  • Installation och drift
  • Stödsystem och regler
  • Ekonomiska aspekter och kalkyler
  • Nytta och mervärde
  • Kommunikation med de boende
  • Goda exempel

 

Guiden presenteras i denna presentation: http://www.bebostad.se/library/2929/presentation-om-guiden.pdf

Det finns också en presentation som kan användas för att introducera solceller för en bostadsrättsförening: http://www.bebostad.se/library/2930/presentation-om-solenergi-foer-brf-er.pdf

Resultat

Guiden är en skrift som är anpassad för Energimyndighetens portal Solelsportalen. I guiden tar man upp ovanstående punkter samt mallar som kan vara bra att använda för interna beslut. Det finns också länkar till andra hjälpmedel, till exempel kommunala solkartor och andra bra källor till information såsom branschföreningen Svensk Solenergi. Arbetet har även resulterat i två powerpoint-presentationer, en om själva guiden och en om solenergi, som båda ger en introduktion till guiden.

Nytta

Guiden har tagits fram till bostadsrättsföreningar samt personer som har låg teknisk kunskap om solceller och som inte är vana vid att göra större upphandlingar. Denna guide ska hjälpa målgruppen att enklare kunna genomföra projekt gällande solceller till sin förening.

Fakta

Titel

Guide Solceller till bostadsrättsföreningen

Författare

Tarnawski Mikaela, Wennberg Emma, Winkler Charlotta

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

charlotta.winkler@wsp.com

Deltagande organisationer

WSP, Solkompaniet, HSB och Region Storsthlm, BeBo, Energimyndigheten
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-05-03