Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför?

RISE har i samverkan med bland annat Solel- och solskyddsbranscherna utforskat utvändiga solskydd uppbyggda av solceller. Ett resultat är denna guide eller vägledning för bland annat fastighetsägare och arkitekter som funderar på utvändiga solskydd.

Forskningsprojektet har huvudsakligen ägnats åt olika frågeställningar kring kombinationen utvändiga solavskärmningar och solceller. Solavskärmningar kan minska behovet av energi till att kyla byggnader. Ett behov som i dag ökar snabbt världen över enligt en färsk prognos från IEA.

Förutom att reducera energi- och effektbehov bidrar en bra solavskärmning bl.a. till bättre ljusmiljö och bättre termisk komfort. Om solavskärmningsytan dessutom beläggs med solceller genereras förnybar el lokalt vilket ytterligare minskar behovet av köpt el och bidrar till minskning av de globala koldioxidutsläppen. Förutom denna outnyttjade effektiviseringspotential råder bristande kunskap bland branschaktörer och få samarbeten finns kring kombinationen solskydd-solel. Som en följd av detta saknas produkter som utnyttjar de möjligheter som kombinationen erbjuder.

Resultat

Det tillämpade forskningsprojektet har på grundval av fallstudier, litteratursammanställningar och en bred samverkan mellan beställare, arkitekter, produktleverantörer och forskare identifierat två grundkoncept för elgenererande solavskärmningar.

Projektet har lett till nya samarbeten mellan solavskärmnings- och solelbranscherna, vilka har tagit fram några prototyper baserat på detta arbete. Produkterna har  demonstrerats och utvärderats på RISE kontor. Resultaten presenteras bland annat i denna kortfattade och populärt framställda vägledning som i första hand riktar sig till fastighetsägare och arkitekter med intresse för utvändiga solavskärmningar.

Nytta

Guiden syftar i första hand till att öka intresset för kombinationen solceller och utvändiga solavskärmningar men också för solavskärmningar i sig. Primär målgrupp är fastighetsägare och arkitekter. Även entreprenörer, produktutvecklare och andra kan genom guiden få en introduktion till tekniken och tillgång till olika fördjupningar, bland annat i form av den fullständiga projektrapporten.

Sammantaget kan underlaget underlätta dialog och samarbete mellan olika branschaktörer och öka användningen av solavskärmning och solel. 

Fakta

Titel

Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför?

Författare

Kovács, Peter; Hemlin, Olleper; Persson, Jon; Ollas, Patrik; Larsson, David; Femenias, Paula; Thuvander, Liane och Fahlen, Elsa

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

Kovács, Peter RISE Box 857 S-50115 Borås

Deltagande organisationer

Energimyndigheten/ E2B2, SBUF, Naturskyddsföreningen (Finansiärer). RISE, LTH, Chalmers, Svenska solskyddsförbundet, Svensk solenergi, Allbohus, Västfastigheter, Solkompaniet, PPAM, Vestamatic, PEAB, NCC, Wästbygg, Sveriges Byggindustrier, Kjellgren Kaminsky Architecture, Inobi

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås

Byggårsintervall start

2018

Byggårsintervall stopp

2018
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-05