Sol- och bergvärme: en strålande kombination

Sol- och bergvärme är ett spännande alternativ för bostadsrättsföreningar som vill övergå till hundraprocentigt förnybara energikällor. Utvärdering av landets första system av detta slag visar dessutom på en lönsam investering.
För bostadsrättsföreningar som vill övergå till hundraprocentigt förnybara energikällor kan kombination av sol- och bergvärme vara en strålande lösning. Foto: Jessica Kriström, IVL.

Bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv har kombinerat två förnybara energikällor. Sol- och bergvärme förser föreningens sammanlagt 70 bostäder med värme och tappvatten och bara under de allra kallaste månaderna krävs spetsvärme från elpannan. Rent tekniskt handlar det om 330 kvadratmeter solhybridpanel kombinerat med tre bergvärmepumpar.

I detta projekt har anläggningens energi- och kostnadseffektivitet utvärderats genom fältmätningar, kostnadsberäkningar samt intervjuer och enkäter.

 

Resultat

Mätningar visar att sol- och bergvärme fungerar bra tillsammans. Under sommaren kyls solhybriden av vatten från borrhålen för att öka effekten. Samtidigt hjälper solvärmen till att höja värmepumparnas verkningsgrad något. Sambandet är tydligast under hösten när solvärmen fortfarande levererar värme samtidigt som det finns ett värmebehov i byggnaderna. För att öka effektiviteten året runt skulle solvärmen behöva lagras för att användas under vintermånaderna.

Genomförda kostnadsberäkningar bygger på livscykelkalkyler med tre energiprisscenarion. De visar att solhybrid/bergvärmepump är ett intressant alternativ till fjärrvärme. Konceptet bedöms fungera vid såväl nybyggnation som i befintlig bebyggelse.

Enligt enkäten från bostadsrättsföreningens medlemmar sätter de ett värde på att själva äga sitt uppvärmningssystem. Man anser sig inte lika beroende av en leverantör som tidigare när fjärrvärme värmde husen.

Nytta

Rapporten ger inspiration och information om kombinationen solvärme och bergvärme för bostadsrättsföreningar.

Fakta

Titel

Solhybrid och bergvärme - Förnybart med ny systemlösning

Författare

Gervind Pernilla, Benson Jessica, Jardeby Åsa, Nordman Roger.

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

2016:01

Deltagande organisationer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Energiförbättring i Väst AB

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13