Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - en antologi

Antologin ger en introduktion i vad social hållbarhet kan betyda i samband med bostadsrenovering. Den behandlar allt från begreppet social hållbarhet till fallstudier och utblickar och nya perspektiv på social hållbarhet.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Ett område som är högaktuellt och som allt oftare diskuteras är social hållbarhet. Syftet med antologin var att ett antal forskare och praktiker skulle ge sina olika perspektiv på vad social hållbarhet kan betyda i samband med renovering av bostäder men även från ett bredare perspektiv. Antologin består av 17 kapitel som behandlar allt från begreppet social hållbarhet till fallstudier och utblickar och nya perspektiv på social hållbarhet. Antologin har skrivits inom ramen för forskningsmiljön om hållbar integrerad renovering SIRen. Hans Lind och Kristina Mjörnell har ansvarat för redigering och sammanställning av texterna.  

Resultat

Antologins första del handlar om hur vi ska tolka begreppet social hållbarhet samt ett försök till operationalisering av social hållbarhet i form av ett antal indikatorer. Antologins andra del tar upp konkreta exempel på projekt där man försökt nå mål om social hållbarhet samt konfliker kring renoveringar och hur dessa kan hanteras. Det ges också exempel på hur dialog kan föras med boende inför renovering samt hur samverkan mellan olika parter i projektet kan ske. Ett kapitel beskriver två entreprenörers strategier och metoder att kombinera renovering med åtgärder för att minska långtidsarbetslöshet och få in fler på arbetsmarknaden. I tredje delen i vidgas perspektiven och mer principiella frågor kring social hållbarhets diskuteras inte alltid kopplade till en renovering.

Nytta

En viktig lärdom från uppsatserna är att det är viktigt att vara tydlig när man diskuterar social hållbarhet eftersom begreppet kan stå för många olika saker allt från trygghet, tillgänglighet till mötesplatser och arbetstillfällen. Man kan också se på social hållbarhet inom olika systemgränser. Frågan är om man ska sträva efter social hållbarhet för byggnaden, bostadområdet, stadsdelen, regionen etc?  

Fakta

Titel

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - en antologi

Författare

Lind, Hans, Mjörnell, Kristina

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-99001-80-1

Kontaktuppgifter författare

kristina.mjornell@ri.se

Deltagande organisationer

KTH, RISE

Rapportör

Kristina Mjörnell

Kontaktuppgifter rapportör

kristina.mjornell@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2017-12-28