Skadeförebyggande processer och teknik för minskade vattenskador i byggnader

Aktuella mätningar och beräkningar av vattenskador som sker i byggnader i Sverige visar att kostnaden för att reparera skadorna kan vara cirka 10 miljarder kronor per år. Vad kan man göra åt detta?

VASKA var ett unikt byggforskningsprojekt som initierades i samband med bomässan i Umeå 1987. Syftet var att med noggrann projektering och kontroll av utförande minimera risken för vattenskador i de två bostadsområden som omfattades av Bo 87. Avsikten var att skapa byggnormer för vattenskadesäkert byggande och visa på möjliga lösningar för byggbranschen.

Drygt tio år senare kom en första uppföljning av projektet. I samband med den kunde man konstatera att inga vattenskador hade uppstått i några av de bostäder som omfattades av projektet. Det var ett anmärkningsvärt bra resultat som tydde på att det systematiska skadeförebyggande arbetet som gjordes med VASKA verkade göra nytta.

Nu har 25 år passerat med VASKA och frågan är om slutsatsen är densamma, att ett systematiskt skadeförebyggande arbete ger resultat. Studien har gjorts med hjälp av analys av bokförda vattenskador i lägenheter samt enkäter i småhus.

Resultat

Denna studie visar att VASKA gjorde nytta med att minska vattenskadefrekvenserna i både lägenheter och småhus och att inblandade i processen har varit mycket nöjda med det skadeförebyggande arbete som VASKA innebar.

Med andra ord var det ett strategiskt arbete som genom planerade insatser gjorde nytta för att minska skadefrekvensen. Även om det inte har visats att kostnaden för respektive skada minskade, minskade antalet, vilket leder till en minskad skadekostnadsfrekvens.

 

Nytta

Genom att arbeta strategiskt med skadeförebyggande åtgärder och välja så säkra alternativ som möjligt kan kostnaderna för vattenskador minska och dessa pengar kan användas till bättre saker.

Fakta

Titel

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Författare

Johansson, Dennis

Publiceringsår

2018

Förlag

Installationsteknik, LTH

Annat rapportnummer

TVIT-15/7096

Kontaktuppgifter författare

dennis.johansson@hvac.lth.se

Rapportör

Johansson Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-05-15