Säkra köket mot vattenskador

Vattenskador i kök har ökat och är nu nästan lika många som vattenskador i badrum. En orsak kan vara att det installeras fler vattenanslutna apparater. Drygt 70 % av vattenskador i kök kan härledas till installationer i diskbänksskåpet.

Att bygga ett kök kan involvera fyra till fem yrkesgrupper och ofta även den boende. Skriften tar upp konkreta frågor om planering, projektering och samordning.

Man rekommenderar att hålla ett startmöte, där alla inblandade deltar. Här tar man upp vikten av att upprätta detaljerade ritningar med beskrivning av alla komponenter som ska kopplas in till tappvatten och avlopp.

 • Diskutera hur de olika delarna är tänkta att fungera tillsammans.
 • De största vattenskaderiskerna är i diskbänksskåpet. Gå noga igenom utrymmeskrav och utformning. Samordna de olika yrkesgruppernas arbete.
 • Bestäm en arbetsgång – vem gör vad och när?
 • Måste arbetet ske i en viss ordning och vad måste vara levererat och på plats för att arbetet ska kunna fortsätta.
 • Egenkontroll och intyg att utförandet följer branschregler

Resultat

Skriften omfattar bland annat:

 • Vanliga orsaker till läckage i kök
 • Bygg-och branschregler
 • Samordning 
 • Planering och bygghandlingar
 • Teknisk genomgång av VVS-installationer i kök, utformning av diskbänksskåp, vattenanslutna vitvaror, vattentätt golv, samordning av installationer och inredning.
 • Checklista för kökets utformning och installationer

Nytta

Broschyren riktar sig till byggföretag, villaägare och bostadsrättsinnehavare. Den är tänkt att fungera som ett underlag för planering och samordning för alla som deltar i en köksombyggnad. Bakom skriften Säkra köket mot vattenskador står byggföretag, köksinredningstillverkare, småhustillverkare, försäkringsbolag och branschorganisationer.

Fakta

Titel

Säkra köket mot vattenskador Goda exempel på hur vattenskadesäkra kök kan byggas

Författare

Bakom projektet står byggföretag, småhustillverkare, försäkringsbolag, branschorganisationer och Svensk Byggtjänst. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har bidragit till finansiering av projektet.

Publiceringsår

2016

Förlag

Säker Vatten AB
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-06-14