Säkra badrum - branschregler för tätskikt i våtrum

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll arbetar för att minska vattenskadorna i våtrum – det vill säga utrymmen där golv och vägg kontinuerligt utsätts för vatten, till exempel bad- och duschrum, tvättstuga eller WC.

Branschreglerna är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och beskriver tekniska lösningar för hur våtrum ska utföras för att uppfylla de krav som ställs i BBR. Försäkringsbolagen ställer krav på att tätskikt i våtrum ska vara fackmässigt utförda för att försäkringen ska gälla fullt ut.

GVKs branschregler omfattar golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och visar hur ett fackmässigt våtrumsutförande går till och ger handfasta praktiska instruktioner för hantverkaren och beställare. GVK har också återkommande kontroller av att branschreglerna följs vilket bidrar till att upprätthålla kvaliteten i utförandet och ger nya erfarenheter för ständiga förbättringar. GVKs branschregler är harmoniserade med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Resultat

GVKs branschregler innehåller bland annat följande: 

 • GVK-auktoriserat företag
 • Tätskikt i våtrum
 • Våtzoner
 • Golv – förutsättningar
 • Vägg – förutsättningar
 • Tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag
 • Tätskikt i massiv konstruktion
 • Krav på utförande av tätskikt
 • Krav på utförande av keramik
 • Krav på utförande av infästningar
 • Kontroll av tätskikt, GVK-kontrollanter, våtrumsintyg

Nytta

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Svensk Försäkring, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen GBR ingår. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum.

Målet med GVKs branschregler är att åstadkomma ett problemfritt och vattensäkert våtrum.

 

Fakta

Titel

SÄKRA VÅTRUM, GVKs branschregler för tätskikt i våtrum

Publiceringsår

2016

Förlag

AB svensk Våtrumskontroll
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-06-14