Så blir din bostad mer klimatsmart

Boende i nyproducerade bostadsrätter renoverar i stor omfattning och ofta tidigare än den beräknade livslängden. För att minska denna onödiga miljöpåverkan behövs klimatsmarta material och beständiga lösningar som håller över tid.
Foto: ErikaWittlieb, Pixabay

Tidigare studier har visat att moderna, nyproducerade bostadsrätter renoveras och byggs om i högre utsträckning än vad man tidigare har trott. Detta leder till en ökad miljöpåverkan.

I denna studie har forskare fördjupat sig i byggmaterial och tagit fram riktlinjer för projektering och underhåll av bostadshus, så att de blir mer klimatsmarta. Dessutom har de studerat möjligheten att öka anpassningsbarheten och samtidigt minska onödiga renoveringar som görs på grund av att de boende är missnöjda med lägenhetens utformning. Detta har gjorts bland annat genom klimatberäkningar.

Resultat

Resultatet visar att den åtgärd som har störst klimatpåverkan vid inre underhåll och renovering är byte av vitvaror. När det gäller byggkonstruktioner och fast inredning står köksinredning, innerväggar och byte av ytskikt (golv och målning) för en större del av klimatbelastningen. En slutsats är att klimatbelastning från byggnation och inre underhåll skulle kunna minska genom mer klimatsmart design och materialval. Genom att undvika gips samt cement- och fiberbaserade skivor och istället använda trä kan man minska upp emot 50 procent av klimatpåverkan för förvarings- och kökslösningar.

Forskarna lyfter fram några områden för att skapa en mer klimatsmart bostad: klimatsmarta val i byggfasen, klimatsmarta lösningar för bostäder för att undvika förtidiglagd och onödig renovering, underhåll och ombyggnad samt klimatsmarta val när underhåll, renovering och ombyggnad sker. Studien ger en övergripande ingång till områdena och förslag på bättre lösningar.

Nytta

Denna rapport hjälper en bostadsrätts- eller fastighetsägare att förstå vilka val som påverkar klimatpåverkan vid renovering av en lägenhet. Generellt sett krävs en större medvetenhet kring de renoveringar som boende gör under bostadens livslängd. Genom att läsa denna rapport får läsaren kunskap om vilken klimatpåverkan en inre renovering kan innebära.  På så sätt kan man också undvika de typer av renoveringar eller materialval som leder till ökad klimatpåverkan. På sikt kan branschen ta fram nya lösningar som leder till lägre klimatpåverkan under användarfasen och skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi.

Fakta

Titel

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad

Författare

Femenías Paula, Holmström Cecilia, Jönsson Henrik

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:22

Deltagande organisationer

Chalmers Tekniska Högskola, Tengbom Arkitekter, Bengt Dahlgren Science AB, HSB Göteborg och HSB Living Lab

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-21