Risker vid energieffektiv renovering

Renovering kräver kunskap om hur värme, luft och fukt samspelar i en byggnad. I dagsläget finns det inte någon komplett metodik för riskbedömning av åtgärder, men forskning pågår kontinuerligt.

Äldre byggnader med lokal uppvärmning och dålig värmeisolering kan fungera väl så länge vi värmer upp den och på så sätt skapar ett undertryck och flöde av luft utifrån och in. Problemet är att det leder till en stor energianvändning och stora energiförluster.

Under 1970-talet och åren efter energikrisen 1973 blev det viktigt att bygga energieffektiva hus men också att renovera befintliga byggnader för minskade energiförluster. I många fall valde man att tilläggsisolera samt att ansluta huset till fjärrvärmenätet vilket i följd bidrog till ökade risker för fukt- och mögelskador. I texten sammanfattas några av de vanligaste misstagen som gjordes för att förhindra att vi gör dem igen.

Resultat

Som tidigare nämnts, finns det i dagsläget ingen komplett metodik för att förbättra förutsättningarna för energieffektiva renoveringar. För att möjliggöra ett så effektivt resultat som möjligt krävs kunskap om dessa åtgärder. Kraven på kompetens finns inte bara för de som ska välja åtgärderna men även för de som ska utföra dem. I riskbedömningsprocessen är det viktigt att man ställer sig frågor kring klimatets påverkan – idag och i framtiden, materialens egenskaper samt hälso- och ekonomiska risker.

Nytta

Ett exempel på metod som utvecklats för att hjälpa till med riskbedömningen är ByggaF. Men forskning pågår i hela Europa för att utveckla kompletta system som gör det enkelt för alla att göra de bästa valen vid renovering.

Fakta

Titel

Risker vid renovering - vad kan hända med husen?

Författare

Arfvidsson, Jesper

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02